ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 211Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Φροντιστήριο1
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=211


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αρχές και παράμετροι που διέπουν την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη διαχείριση των κινδύνων, σε σχέση με τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας και τα καθήκοντα των γεωγράφων.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο πρόβλημα των φυσικών καταστροφών. Ανθρωπολογία των καταστροφών. Ατμοσφαιρικοί και υδρολογικοί κίνδυνοι. Πυρκαγιές. Διάβρωση εδάφους. Ερημοποίηση. Κατολισθήσεις. Σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Τεχνολογικά ατυχήματα. Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κρίσεων. Συστήματα πληροφοριών καταστροφών. Καταστροφές και κοινωνικά-οικονομικά συστήματα. Πολιτική προστασία και επιχειρησιακός σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Συστήματα πληροφοριών καταστροφών. ΤΠΕ στη διδασκαλία, στις ασκήσεις και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση εργασιών30
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις10
Σύνολο Μαθήματος131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από τα κάτωθι κριτήρια: Συμμετοχή στο μάθημα 10% - Ασκήσεις 30% - Διαγώνισμα προόδου 30% - Τελική εξέταση 30%


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Δελλαδέτσιμας Π.Μ.Α. 2009. Οι Ασφαλείς Πόλεις. Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα. ISBN: 978-960-256-676-3. 280 σελ.
 2. Λέκκας Ε.Λ. 2000. Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές. Β’ Έκδοση. Access Pre-Press, Αθήνα. ISBN 960-90329-0-7. 278 σελ.
 3. Παπαδόπουλος Γ.Α. 2000. Η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα: Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα. ISBN 960-411-016-0. 157 σελ.
 4. Alexander, D. 1993. Natural Disasters. Chapman & Hall, New York.

 5.  
 6. Bryant, E.A. 1991. Natural Hazards. Cambridge University Press, Cambridge.

 7.  
 8. Freedman, B. 1995. Environmental Ecology. The Ecological Effects of Pollution, Disturbance, and Other Stresses, 2nd edition. Academic Press, San Diego.

 9. Oliver-Smith, A., and S.M. Hoffman. 1999. The Angry Earth: Disaster in Anthropological Perspective. Routledge, New York.
 10. Smith, K. 1998. Environmental Hazards. Assessing Risk and Reducing Disaster, 2nd edition. Routledge, London.

Διατίθενται ηλεκτρονικά κείμενα, εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις και στις ασκήσεις.

 1.