ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 230Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=230


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι δημιουργία μια συνολικής εικόνας της δυναμικής της πόλης και της πολεοδομία διαχρονικά. Το μάθημα πραγματεύεται τη διαδικασία εξέλιξης του αστικού φαινομένου και της πολεοδομικής σκέψης. Έμφαση δίνεται σε ιδιαίτερα φαινόμενα που αφορούν την δημιουργία του υδραυλικού δεσποτισμού στους πολιτισμούς των μεγάλων ποταμών, στο φαινόμενο της Ελληνικής “πόλης”, στη δομή της Μεσαιωνικής πόλης παράλληλα με το μοντέλο συνεχούς μετάλλαξης της βυζαντινής πόλης, στο ιδεατό πρότυπο της Αναγεννησιακής πόλης, στο περιβάλλον εκκόλαψης προβιομηχανικής πόλης και τον γιγαντισμό της πόλης του εικοστού αιώνα.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικά δεδομένα για την πόλη και την πολεοδομία. Οι πόλεις στην προϊστορία. Η ελληνική πόλη-κράτος. Οι καινοτομίες της Ρωμαϊκής πόλης. Η βυζαντινή πόλη. Η μεσαιωνική πόλη του Δυτικού κόσμου. Η πόλη στην Αναγέννηση. Η προβιομηχανική πόλη. Η βιομηχανική επανάσταση και η καταιγιστικές αλλαγές στον αστικό χώρο. Ουτοπίες και πολεοδομία. Η σύγχρονη πόλη και οι σημερινές πόλεις.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (για κάθε μάθημα), χρήση αρχείου επιλεγμένων ταινιών τεκμηρίωσης (video), 1 εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης (hg-lab.blogspot.gr), Συστηματική πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές όποτε αναγκαίο, Στη διάθεση των φοιτητών το σύνολο της σειράς των Κειμένων Εργασίας που εκδίδει το εργαστήριο ΑΟΧΧ ( έντυπη και διαδικτυακή έκδοση).
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εκπόνηση εργασιών20
Διάλεξη25
Εργαστηριακή άσκηση40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Φροντιστήριο10
Σύνολο Μαθήματος135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εβδομαδιαίες εργασίες 50% / Προφορική παρουσία 20% /Πορτφόλιο 30%


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Glotz Gustave (1994) Η ελληνική πόλις, ΜΙΕΤ, Αθήνα
 2.  
  Δεσποτόπουλος Ι. (1997) Η ιδεολογική δομή των πόλεων, Παν.Εκδόσεις ΕΜΠ, ΝTUA PRESS, Αθήνα
 3.  
  Burgel G (2008) Η επιστροφή της Πόλης, Παπαζήσης, Αθήνα.
 4.  
  Benevolo L (1997) Η πόλη στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
 5.  
  Ζολί Ρ (1991) Η πόλη και ο αστικός πολιτισμός, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
 6.  
  Πιρέν Α (2003) Οι πόλεις το Μεσαίωνα, Βιβλιόραμα, Αθήνα
 7.  
  Rossi A (1991) Η αρχιτεκτονική της Πόλης, University Studio Press, Θες/νίκη
 8.  
  Κοντσίνα Ε (2009) Η βυζαντινή Πόλη, Εστία, Αθήνα
 9.  
  Τραυλός Ι (1993) Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνος, ΚΑΠΟΝ, Αθήνα.
 10. Σιδηρόπουλος Γ (2015) Η πόλη στο χρόνο, Παπαζήσης, Αθήνα.