Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 241Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Γεωπληροφορική)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Εισαγωγή στην Πληροφορική
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=241


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να:

 • Να εξηγεί τα πλεονεκτήματα των βάσεων δεδομένων στη διαχείριση δεδομένων
 • Να απαριθμεί τα βήματα ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων
 • Να ανακαλύπτει, αποσαφηνίζει και συνθέτει τις απαιτήσεις ενός έργου διαχείρισης δεδομένων
 • Να κατασκευάζει ένα διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων
 • Να κατασκευάζει το σχεσιακό σχήμα μιας βάσης δεδομένω
 • Να υλοποιεί βάσεις δεδομένων και βάσεις γεωγραφικών δεδομένων
 • Να συνθέτει ερωτήματα με τη γλώσσα SQL και να χρησιμοποιεί τις χωρικές συναρτήσεις της SQL
 • Να συμμετέχει σε ομάδα για την ολοκληρωση ενός έργου διαχείρισης δεδομένων

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Διαδακτικές ενότητες:

 • Δεδομένα και Πληροφορίες – Γεωγραφικά Δεδομένα
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και τις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Εννοιολογικός σχεδιασμός - Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
 • Λογικός σχεδιασμός - Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων
 • Αποθήκευση – Ευρετήρια – Χωρικά Ευρετήρια
 • Πράξεις διαχείρισης δεδομένων - Σχεσιακή Άλγεβρα
 • Πράξεις της SQL
 • Χωρικές συναρτήσεις της SQL

Εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
 • Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης γεωγραφικών δεδομένων
 • Εισαγωγή δεδομένων και γεωγραφικών δεδομένων
 • Χρήση SQL Ι
 • Χρήση SQL IΙ
 • Χρήση χωρικών συναρτήσεων στην SQL Ι
 • Χρήση χωρικών συναρτήσεων στην SQL ΙΙ

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Εφαρμογές σχεδιασμόυ διαγραμμάτων - Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Base, PostgreSQL/PostGIS, ESRI Geodatabases) - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Quantum GIS, ESRI ArcGIS)
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπόνηση εργασιών45
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος139
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ομαδικές εργασίες (3) - Εργαστηριακή εξέταση - Γραπτή εξέταση


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Ε. Στεφανάκης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου
 2. Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, R. Elmasri – S. B. Navathe, Εκδόσεις Δίαυλος
 3. Βάσεις Δεδομένων: Σύγχρονη Διαχείριση, J. A. Hoffer - V. Ramesh - H. Topi, Εκδόσεις Τζιόλα
 4. Σημειώσεις του διδάσκοντα.