ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 311Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=311


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Έννοιες, παράμετροι και συστήματα στα οποία βασίζεται η πρόληψη και ο έλεγχος των δασικών πυρκαγιών, σε συσχέτιση με τον συνολικό σχεδιασμό της διαχείρισης των ανθρώπινων και φυσικών πόρων (CHANS) και τις ευθύνες που αντιμετωπίζει σήμερα ο/η γεωγράφος.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 5. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή σε θέματα διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιάς όπως σχεδιασμός πρόληψης, επιχειρησιακή οργάνωση και αντιμετώπιση επιπτώσεων. Ανθρωπογενείς επιδράσεις και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις. Οικολογία και αποτελέσματα φωτιάς σε βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία οικοσυστημάτων. Χρήση μοντέλων συμπεριφοράς φωτιάς σε μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης πυρκαγιών. Ενοποίηση συστημάτων πληροφοριών πυρκαγιών και τηλεπισκόπησης. Εφαρμογή της επιστήμης των πυρκαγιών στον σχεδιασμό διαχείρισης φυσικών πόρων. Εργαστηριακές/ φροντιστηριακές ασκήσεις για ανάλυση και εμπέδωση των εννοιών, των τεχνικών και των συστημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Εξ αποστάσεως και ψηφιακά
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Συστήματα Πληροφοριών Πυρκαγιών -- Στις διαλέξεις, ασκήσεις και επικοινωνίες με τους/τις φοιτητές/τριες
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπόνηση εργασιών30
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις10
Σύνολο Μαθήματος144
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από τα εξής κριτήρια: διαγώνισμα προόδου 40% -- γραπτή εργασία 20% -- τελική εξέταση 40%


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Καλαμποκίδης Κ., Ηλιόπουλος Ν., και Γλιγλίνος Δ. 2013. Πυρο-Μετεωρολογία και Συμπεριφορά Δασικών Πυρκαγιών σε ένα Μεταβαλλόμενο Κλίμα. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Αθήνα. ISBN: 978-960-508-045-7. 400 σελ.
 2. Biswell, H.H. 1989. Prescribed Burning in California Wildlands Vegetation Management. University of California Press, Berkeley-Los Angeles.

 3. Cheney, P., and A. Sullivan. 1997. Grassfires: Fuel, Weather and Fire Behavior. CSIRO Publishing, Australia.

 4. Καϊλίδης, Δ. 1990. Δασικές Πυρκαγιές, 3η έκδοση. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.

 5. Καϊλίδης, Δ., και Π. Καρανικόλα. 2004. Δασικές Πυρκαγιές 1900-2000. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

 6. Κωνσταντινίδης, Π. 2003. Μαθαίνοντας να ζούμε με τις Δασικές Πυρκαγιές. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη.

 7. Pyne, S.J., P.L. Andrews, and R.D. Laven. 1996. Introduction to Wildland Fire, 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc., New York.

 8. Schroeder, M.J., and C.C. Buck. 1970. Fire Weather. USDA Forest Service, Agriculture Handbook 360.

 9. Wright, H.A., and A.W. Bailey. 1982. Fire Ecology. John Wiley & Sons, Inc., New York.