ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 323Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Μετανάστευση στην Ευρώπη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=323


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση θεωριών, πολιτικών και τάσεων της μετανάστευσης και των μετακινήσεων πληθυσμών. Κριτική ανάλυση των διαστάσεων των μετακινήσεων και της σχέσης τους με τις χωρικές αναδιαρθρώσεις. Ανάλυση ζητημάτων όπως π.χ. καθεστώτα, ασφάλεια, στρατόπεδα, έλεγχος συνόρων, ιδιότητα του πολίτη και συμμετοχή, ρατσισμός, ανάπτυξη και περιβαλλοντικές αλλαγές. Δυνατότητα για συγκριτική και κριτική ανάλυση των θεωρητικών και πολιτικών διαστάσεων της μετανάστευσης.

Γενικές Ικανότητες


  (3) Περιεχόμενο Μαθήματος

  Διεθνείς μετακινήσεις πληθυσμών. Μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα : αίτια και γεωγραφία των αναχωρήσεων και των προορισμών, κριτήρια, ορολογία και τυπολογία. Νέες μορφές μετανάστευσης. Ταξινομήσεις και διαχωρισμοί της μετακίνησης και της εγκατάστασης. Σύνορα και μετανάστευση. Μετανάστευση και έθνος, ομογένεια, παλιννόστηση. Πρότυπα ένταξης και η εφαρμογή τους. Δικαιώματα των μεταναστών και ιδιότητα του πολίτη. Εθνικισμός, ρατσισμός και διακρίσεις. Ζητήματα 2ηςκαι 3ης γενιάς. Εθνικός και ευρωπαϊκός σχεδιασμός για τη μετανάστευση. Οι ευρωπαϊκές παραδόσεις και η αναζήτηση κοινής πολιτικής. Οι ξένοι στην πόλη, οι ξένοι στην ύπαιθρο. Ζητήματα του κοινωνικού φύλου. Οργανώσεις των μεταναστών και ΜΚΟς.

  (4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

  Τρόπος Παράδοσης:
  Φυσική παρουσία
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:
  ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διάλεξη39
  Εκπόνηση εργασιών39
  Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
  Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
  Σύνολο Μαθήματος140
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Εξετάσεις 70% Παρουσίαση Εργασίας 10% Άριστη Εργασία 20%


  (5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Έμκε-Πουλοπούλου, Η., 2007, Η μεταναστευτική Πρόκληση, Αθήνα: Παπαζήσης
  2. Παύλου, Μ. και Χριστόπουλος, Δ.,(επ.) 2004, Η Ελλάδα της Μετανάστευσης, Αθήνα: Κριτική
  3. Al-Ali, N. and. Koser, K., (eds.), (2002), ‘New Approaches to Migration? Transnational Communities and the Transformation of Home’, New York: Routledge
  4. Appleyard, R., (2001), ‘International Migration Policies: 1950-2000’, International Migration, Vol. 39 (6), pp. 7-20.
  5. Jordan, B. and Düvell, F. (2003), ‘Migration: The Boundaries of Equality and Justice’, Cambridge: Polity Press
  6. Zolberg, A.R., and. Benda, P.M., (2001), ‘Global Migrants, Global Refugees’, New York: Berghahn Books.
  7. Pavlou, M.& Christopoulos, D., (eds) 2004, Greece of immigration, Athens: Kritiki
  8. Cornelius, Wayne A., Takeyuki Tsuda, Philip L. Martin, and James F. Hollifield. 2005, Controlling Immigration: A Global Perspective (2nd Ed.). Palo Alto: Stanford University Press.
  9. Papastergiadis, N., 2000, The Turbulence of Migration, Oxford: Policy Press
  10. Castle, S & Miller, J., 2003, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Palgrave: Macmillan
  11. Huysmans, J., 2006, The Politics of Insecurity Security, Migration & Asylum in the EU, London: Routledge