Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 324Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Ανάλυση και Αντίληψη του Τοπίου
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Άσκηση πεδίου2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=324


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Χειρίζονται τους διαφορετικούς ορισμούς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις του τοπίου
 • Μπορούν να σχεδιάσουν μελέτες ανάλυσης του τοπίου με βάση διαφορετικές μεθόδους
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν με ασφάλεια έρευνα στο πεδίο
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να συγγράψουν μια εργασία με βάση βιβλιογραφικές πηγές και εμπειρική έρευνα

Γενικές Ικανότητες

 1. Αυτόνομη εργασία

 2. Ομαδική εργασία

 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Σύγχρονες και ιστορικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ανάλυσης και ερμηνείας του τοπίου μέσα από φυσικογεωγραφικές, πολιτισμικές, κοινωνικοοικονομικές, φιλοσοφικές και αισθητικές προοπτικές και τεχνικές. Οι ορισμοί και η πολυσημία της έννοιας του τοπίου και η ‘ολότητα’ ως βασικό χαρακτηριστικό του. Η πολιτισμική ανάγνωση του τοπίου. Η εμπειρία του τοπίου, συμβολικά τοπία και ιστορίες πολιτισμικών τοπίων. Αντίληψη, συμπεριφορά και αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το τοπίο: θεωρητικές και αναλυτικές προσεγγίσεις. Τυπολογίες τοπίων: Η γεωλογική ανάλυση, η οικολογική ανάλυση, η παραγωγική ανάλυση, η οπτική ανάλυση, η φυσιογνωμική ανάλυση, η κοινωνιολογική προσέγγιση, η αισθητική ανάλυση. Πρακτικές καταγραφής και αρχές σχεδιασμού με βάση διαφορετικές αναλύσεις.

Το μάθημα ολοκληρώνεται σε 13 διαλέξεις, 1,5 ώρας διάρκειας η κάθε μια. Άλλα 11 εργαστηριακά μαθήματα 3 ωρών διάρκειας συμπληρώνουν τις παραδόσεις. Τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες και να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και παρουσιάσουν τις ομαδικές εργασίες τους.Τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε κάθε διάλεξη και τα αντίστοιχα εργαστήρια είναι:1 Εισαγωγή στο μάθημα παρουσίαση του περιεχομένου και της προβληματικής του μαθήματος.2 Γενικοί ορισμοί και μέθοδοι ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν. Η πολυσημία της έννοιας του τοπίου (Εργαστήριο 1: Τι είναι τοπίο. Πως αντιλαμβανόμαστε ένα τοπίο)3 Αντίληψη, συμπεριφορά και αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το τοπίο: θεωρητικές και αναλυτικές προσεγγίσεις (Εργαστήριο 2: Νοητικοί χάρτες)4 Η πολιτισμική ανάγνωση του τοπίου. Η εμπειρία του τοπίου, συμβολικά τοπία και ιστορίες πολιτισμικών τοπίων (Εργαστήριο 3: Ανάλυση φωτογραφιών)5 Χωρικές και χρονικές κλίμακες διαφοροποίησης του τοπίου (Εργαστήριο 4: Ανάλυση χαρτών)6 Η γεωλογική ανάλυση (Εργαστήριο 5: Ανάλυση μη οπτικών δεδομένων)7 Πεδίο (Εργαστήριο 6: Σχέδιο)8 Πεδίο (Εργαστήριο 7: Το αστικό τοπίο: καταγραφή δομημένου χώρου και των λειτουργιών του)9 Η οικολογική ανάλυση: Τα τοπία ως προστατευμένες περιοχές - ιστορική και παραγωγική ανάλυση (Εργαστήριο 8: Οικολογία τοπίου: κλίμακα, αλληλεπιδράσεις και ιδιότητες)10 Πεδίο (Εργαστήριο 9: Επίσκεψη στο πεδίο: συνδυασμός προηγούμενων εργαστηρίων)11 Τυπολογίες τοπίων: Πρακτικές καταγραφής και αρχές σχεδιασμού με βάση διαφορετικές αναλύσεις. (Μέρος Ι) (Εργαστήριο 10: Προετοιμασία ομαδικών εργασιών)12 Τυπολογίες τοπίων: Πρακτικές καταγραφής και αρχές σχεδιασμού με βάση διαφορετικές αναλύσεις. (Μέρος ΙΙ) (Εργαστήριο 11: Προετοιμασία ομαδικών εργασιών)13 Παρουσίαση ομαδικών εργασιών


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Άσκηση πεδίου26
Εκπόνηση εργασιών50
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις6
Σύνολο Μαθήματος128
Αξιολόγηση Φοιτητών
Υποχρεώσεις φοιτητών: (α) συμμετοχή στις 11 εργαστηριακές ασκήσεις (β) ολοκλήρωση 1 ομαδικής εργασίας (ως 5 μονάδες)   (γ) συμμετοχή σε εξετάσεις (ως 5 μονάδες)


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Τερκενλή Θ. (1996) Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Παπαζήση, Αθήνα.
 2. Δουκέλλης Π. (2005) Το Ελληνικό Τοπίο: μελέτες ιστορικής γεωγραφίας και πρόσληψης του τοπίου, Εστία, Αθήνα.