Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 330Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Οικιστική Ανάπτυξη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=330


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη του οικιστικού χώρου. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αναδύονται στους οικισμούς που μετασχηματίζονται σε πόλεις, πολεοδομικά συγκροτήματα, μεγαλουπόλεις, επιβάλουν την ορθολογική, συστηματική και συνεπή στην διάρκεια του χρόνου διαχείρισή τους. Ζητούμενο αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην οικιστική ανάπτυξη, η οποία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις αυτονόητη, μονοδιάστατη και στατική. Η σύγχρονη θεώρηση για τον ρόλο του σχεδιασμού στην διαδικασία της οικιστικής ανάπτυξης αναγνωρίζει τον πολυδιάστατο, έντονα δυναμικό του χαρακτήρα, που εξελίσσεται σε διαρκή διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

 • Oρισμοί για τους οικισμούς και την πόλη.
 • Ο ρόλος της επιστήμης της γεωγραφίας στην μελέτη της οικιστικής ανάπτυξης.

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

 • Η εξέλιξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Η δυναμική της οικιστικής ανάπτυξης, αναφορά σε διαδικασίες και πρακτικές.
 • Ο ρόλος του σχεδιασμού στην οικιστική ανάπτυξη.

III. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

 • Η βιομηχανική πόλη. 19ος αιώνας.
 • Η μοντέρνα πόλη. Αρχές του 20ου αιώνα
 • Οι νέες πόλεις στην μεταπολεμική περίοδο.
 • Τα μεγάλα προγράμματα αναπλάσεων στην δεκαετία του '80.

IV. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Οικιστική ανάπτυξη και πολεοδομικός σχεδιασμός. Ιστορική αναδρομή.
 • Τα βασικά επίπεδα του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Το νομοθετικό και το οργανωτικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Εκτός σχεδίου δόμηση.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Εκπόνηση εργασιών59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από τις γραπτές εξετάσεις, σε ζητήματα που στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν (50%) και από την ομαδική άσκηση (50%). Η συμμετοχή των φοιτητών τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην ομαδική εργασία είναι υποχρεωτική. Απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές εξετάσεις και στην εργασία. Ο βαθμός τόσο των γραπτών εξετάσεων όσο και της εργασίας δεν μεταφέρεται πέραν του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς που διδάσκεται το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Καρύδης Δ., 2006. Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 2. Σαρηγιάννης Γ., 2000. Αθήνα 1830-2000: Εξέλιξη Πολεοδομίας - Μεταφορές. Εκδόσεις Συμμετρία.
 3. Μαρμαράς Μ., 2002. Σχεδιασμός και οικιστικός χώρος: θεωρητικές προσεγγίσεις και όψεις της ελληνικής αστικής γεωγραφίας. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 4.  
  Οικονόμου Δ. Πετράκος, Γ., 1999. Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας -Gutenberg.
 5.  
  Φιλιππίδης Δ., 1990. Για την Ελληνική Πόλη, Μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές. Εκδόσεις Θεμέλιο.
 6.  
  Kotkin J., 2005. The city A global Hostory. A modern Library Cronicles Book.
 7.  
  Mumford L., 1989. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. A Harvest Book Harcourt, Brace & World, Inc..
 8.  
  Parker G., 2004. Sovereign City: The City-State Ancient and Modern. Reaktion Books - Globalities.
 9.  
  Rossi Α., 1994. The Architecture of the City. The MIT press.