ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 331Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=331


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα διαμορφώσουν μια όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη, συστηματική, διεπιστημονική και κριτική αντίληψη και ερμηνεία : (1) του ρόλου της καινοτομίας και της μάθησης στη χωρική ανάπτυξη, και (2) των πολιτικών οργάνωσης και σχεδιασμού των χώρων καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στην Ε.Ε.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Ομαδική εργασία

 3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Από τον βιομηχανικό στον πληροφοριακό τρόπο ανάπτυξης
 • Κρίση φορντισμού, αναδιάρθρωση, ανάδυση νέου μοντέλου ανάπτυξης
 • Βασικά χαρακτηριστικά του πληροφοριακού καπιταλισμού
 • Η έννοια και η διαδικασία της καινοτομίας, είδη καινοτομιών
 • Πηγές μάθησης, γνώσης και καινοτομίας σε μια περιφέρεια, κατηγορίες μάθησης, είδη γνώσης (κωδικοποιημένη και άρρητη γνώση, αλληλεπιδραστική μάθηση)
 • Καινοτομίες και χωρική ανάπτυξη –θεωρία εξωτερικών οικονομιών/κόστους συναλλαγών
 • Δείκτες μέτρησης περιφερειακής καινοτομίας
 • Χώροι καινοτομίας (Μαρσαλιανές συνοικίες, μητροπολιτικά κέντρα νέου τριτογενή, επιστημονικά/τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις, καινοτομικές και μαθησιακές περιφέρειες)

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ψηφιακό διδακτικό και εποπτικό υλικό
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών35
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Μη επιβλεπόμενη μελέτη50
Σύνολο Μαθήματος127
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση συντελεστές βαρύτητας ως εξής: εξαμηνιαίο θέμα (25%), γραπτές εξετάσεις (75%).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Κομνηνός Ν.(1998) The Innovative Region/Η Καινοτόμος Περιφέρεια. Δίγλωσση έκδοση, Αθήνα: Gutenberg. (Διανέμεται ως βασικό σύγγραμμα).