ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 332Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία), ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=332


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα προσεγγίζει την ‘παγκοσμιοποίηση’ ως μια ρευστή πραγματικότητα, αποτέλεσμα συγκεκριμένων (‘νεοφιλελευθέρων’) πολιτικών επιλογών, εστιάζοντας στο ζήτημα της άνισης ανάπτυξης. Οι επιλογές και τα σημεία σταθμοί που οδήγησαν στη σημερινή μορφή της ‘παγκοσμιοποίησης’ εξετάζονται διεξοδικά. Το μάθημα συγκροτείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το σεμιναριακό.

Το θεωρητικό μέρος στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των διλημμάτων που προκύπτουν από την πορεία της παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης. Επιμέρους έμφαση δίνετε στις θεματικές του παγκόσμιου εμπορίου, των πολυεθνικών επιχειρήσεων, των ανεξέλεγκτων χρηματο-οικονομικών ροών, της κρίσης του χρέους καθώς και των μονεταριστικών πολιτικών λιτότητας που τη συνοδεύουν.

Το σεμιναριακό τμήμα του μαθήματος εστιάζει στην εκπόνηση και παρουσίαση / παράδοση μίας ατομικής εργασίας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θεματικές, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Στόχος της σεμιναριακής αυτής άσκησης είναι η ενεργή ενασχόληση των φοιτητών-τριών με τις σχετικές θεματικές, η εξοικείωση τους στην άντληση και την κριτική διαχείριση των πληροφοριών που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς (όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος οργανισμός Εμπορίου), καθώς και η ανάδειξη, μέσα από τη συζήτηση, της πληθώρας των απόψεων που σχημάτισαν αυτό που σήμερα κατανοούμε ως ‘παγκοσμιοποίηση’.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή: Οι ‘μύθοι’ γύρω από την έννοια της παγκοσμιοποίησης.

 
 •  
  Η διεθνοποίηση των αγορών πριν το 1914.
 •  
  Η κρίση του μεσοπολέμου και η μεταπολεμική ρύθμιση.
 
 

Η οικονομική ‘επανάσταση’ των 20 τελευταίων ετών:

 
 •  
  Εμπόριο / Χρηματοοικονομικές ροές.
 •  
  Εναρμόνιση οικονομικών θεσμών / Συνθήκες.
 
 

Φορείς παγκοσμιοποίησης: Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.

 

Η πόλη της παγκοσμιοποίησης.

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις των σχέσεων ανάπτυξης-υπανάπτυξης

 

Οι σχέσεις ‘παγκόσμιου’ - ‘τοπικού’ στη διαμόρφωση της άνισης χωρικής ανάπτυξης.

 

Επικράτεια και εδαφικότητα στην παγκόσμια οικονομία.

 

Επιπτώσεις στο ρόλο του κράτους:

 • Απεθνικοποίηση του οικονομικού χώρου.
 •  
  Ο τριπολισμός της σύγχρονης οικονομίας.
 •  
  Αγορές εργασίας / Κράτη πρόνοιας / Μετανάστευση.
 
 

Παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και νέα κοινωνικά κινήματα.

 

Η Ελληνική οικονομία την εποχή της παγκοσμιοποίησης.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνετε με βάση: -    Το βαθμό στο τελικό διαγώνισμα (συντελεστής βαρύτητας 70%) -       Την παρουσίαση της υποχρεωτικής εργασίας και την πληρότητα με την οποία καλύφθηκε το θέμα της (συντελεστής βαρύτητας 30%).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Ravenhill, J. (2018)  Παγκόσμια πολιτική οικονομία. Αθήνα:  Τζίολα.
 2. Dani Rodrik (2012) Το παράδοξο της παγκοσμιοποίησης: Η δημοκρατία και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Αθήνα: Κριτική.
 3. Guillochon, Β. Kawecki, Α. & Venet, Β. (2014) Διεθνής Οικονομική. Αθήνα: Προπομπός
 4. Altvater, E. (2006) Παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις και δημόσια αγαθά. Αθήνα: Τhe monthly review imprint
 5.  
 6. Hobsbawm, E. (2008) Παγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και τρομοκρατία. Αθήνα, Θεμέλιο.
 7.  
 8. Hirst, P. και Thompson, G. (2000) Η παγκοσμιοποίηση σε αμφισβήτηση. Αθήνα: Παπαζήσης
 9.  
 10. Hall, S. Held, D. και McGrew, D. (2003) Η νεωτερικότητα σήμερα: Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός. Αθήνα: Σαββάλας
 11.  
 12. Λαπαβίτσας, Κ. και Μπασκόζος, Ι. (2005) Η πολιτική οικονομία της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Παπαζήσης.
 13.  
 14. Nίκας, Χ. και Χριστοδούλου, Δ (2011) Η διεθνής οικονομική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Επίκεντρο
 15.  
 16. Πιτέλης, Χ. και Sugden, Ρ. (2002) Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 17.  
 18. Σάσσεν, Σ. (2003) Χωρίς έλεγχο; Η Εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 19.  
 20. Σάσσεν, Σ. (2011) Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.