ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 333Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία), ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=333


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στις πρακτικές εφαρμογές της Δημογραφίας και στη χρησιμότητά της ως εργαλείο λήψης αποφάσεων σχετικών με τη διοίκηση του κράτους. Η δομή του πληθυσμού και τα δημογραφικά γεγονότα επηρεάζουν άμεσα τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του κρατικού σχεδιασμού σε θέματα όπως η κοινωνική ασφάλιση, η εκπαίδευση, το σύστημα υγείας, οι συγκοινωνίες. Π.χ. οι επιπτώσεις ενός γερασμένου πληθυσμού : σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα άτομα άνω των 60 από ό,τι κάτω των 20.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Λήψη αποφάσεων

  3. Αυτόνομη εργασία


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές διαδικασίες μεταβολής ενός πληθυσμού, τη γεννητικότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση. Ασχολείται με τη μέτρηση αυτών των μεγεθών και δίνει έμφαση στη διαφορά εγκάρσιας (η οποία εισάγει την έννοια της συνθετικής κοόρτης) και επιμήκους ανάλυσης (η οποία βασίζεται σε πραγματικές κοόρτες). Επίσης εμβαθύνει στην κατασκευή πινάκων επιβίωσης και σε μεθόδους προβολής πληθυσμού. Τέλος, παρουσιάζει την αναλυτικο-συνθετική μέθοδο προβολής του πληθυσμού και εξετάζει κάποια δημογραφικά μοντέλα και πληθυσμιακές πολιτικές.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
MS Office, Excel
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εργαστηριακή άσκηση45
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις6
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Ταπεινός Γ. (1993) Στοιχεία Δημογραφίας. Αθήνα: Παπαζήσης.
  2. Κοτζαμάνης Β. (2012) Στοιχεία Δημογραφίας. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
  3. Σιάμπος Γ. (1993) Δημογραφία. Αθήνα: Εκδόσεις Σμπίλιας.

  4. Τσαούσης, Δ. (1991) Κοινωνική Δημογραφία. Αθήνα: Gutenberg.

  5. Newell C. (1995) Methods and Models in Demography. West Sussex: Wiley.