ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 336Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=336


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των βασικών τεχνικών περιφερειακής ανάλυσης

Ικανότητα χρήσης των μεθόδων σε συνδυασμό με τις θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης σε εφαρμογές περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού

Ικανότητα κατανόησης άλλων μεθόδων από συγγενείς επιστημονικές περιοχές που αφορούν στην ανάλυση προβλημάτων περιφερειακής ανάπτυξης

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις βασικές μεθόδους και τεχνικές της περιφερειακής ανάλυσης που είναι απαραίτητα εργαλεία σε γεωγραφικές εφαρμογές για την έρευνα (περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία) φαινομένων του περιφερειακού χώρου και στον περιφερειακό σχεδιασμό. Οι κύριες ομάδες μεθόδων που καλύπτονται είναι:

 • Μέθοδοι περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης (περιγραφικές μέθοδοι, μέτρα συγκέντρωσης, διασποράς, ειδίκευσης, ανάλυση εισροών-εκροών, ανάλυση απόκλισης-συμμετοχής)
 • Μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης (επιλεγμένες περιγραφικές και μέθοδοι προβολής πληθυσμού)
 • Μέθοδοι αξιολόγησης (εισαγωγικά, ανάλυση κόστους-ωφέλειας, PPS, πολυκριτηριακή αξιολόγηση)

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο26
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις40
Σύνολο Μαθήματος125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εξέταση προόδου, τελική εξέταση


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Παπαδασκαλόπουλος, Αθ. (2000) Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Παπαζήσης: Αθήνα.
 2. Διδακτικές Σημειώσεις (συμπληρωματικές)
 3. Γλυτσός, Ν. (1988) Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 27.
 4.  
  Κατοχιανού Δ. (1986) Το Ελληνικό Σύστημα Αστικών Κέντρων, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 29.
 5.  
  Καββαδίας Π.Α. (198?) Δείκτες Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΚΕΠΕ Μελέτες 40.
 6.  
  Κομίλης, Π. και Β. Βαγιονής (1999) Τουριστικός Σχεδιασμός: Μέθοδοι και πρακτικές αξιολόγησης, Προπομπός, Αθήνα.
 7.  
  Κόνσολας Ν.Ι. (1983) Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Ι. Γενική Θεώρηση. Παπαζήσης, Αθήνα.
 8.  
  Μπίτσικας Γ.Ι. (1989) Κοινωνική Αξιολόγηση, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 21.
 9.  
  Πετράκος, Γ, Ψυχάρης, Γ. (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Κριτική, Αθήνα.
 10.  
  Σκούντζου, Θ.Α. (1986) Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής οικονομίας 1960-1980, Αναλύσεις Στατιστικών Στοιχείων 6, ΚΕΠΕ, Αθήνα.
 11.  
  Σκούντζος, Θ. (1989) Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Σταμούλης: Πειραιάς (Καραολή και Δημητρίου 47, τηλ. 4114417-4114418).
 12.  
  Σκούντζος, Θ.Α., Ν.Λ. Τουρίμπαμπας, Π.Χ. Λίβας, Γ.Σ. Ματθαίου, Ζ.Ν. Αναστασάκος (1985) Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής της Ελληνικής Οικονομίας Ετος 1975, Αναλύσεις Στατιστικών Στοιχείων 3, ΚΕΠΕ, Αθήνα.