ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 337Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία της Κατοικίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=337


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες και πρακτικές που αφορούν τόσο την κατοικία ως κέλυφος όσο και την κατοίκηση ως διαδικασία. Η οργάνωσή του μαθήματος με ατομικά θέματα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση από τους φοιτητές της πολυπλοκότητας της διαδικασίας παραγωγής της κατοικίας αφού τους δίνεται το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση ζητημάτων που αναπτύσσονται στις διαλέξεις.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Κατοικία και κατοίκηση.

Τυπολογίες κατοικίας και κατοίκησης.

Η επίδραση των φυσικό-γεωγραφικών παραγόντων στην παραγωγή κατοικίας.

Στοιχεία δομικής τεχνολογίας της κατοικίας.

Κατοικία: Στοιχεία εξέλιξης: λειτουργίες, δομική τεχνολογία, ρυθμολογία.

Η Ρωμαϊκή κατοικία. Kατοικίες, πολυκατοικίες και επαύλεις.

Η κατοικία στην Μεσαιωνική Ευρώπη.

Στοιχεία της κατοικίας στην Ευρώπη της Αναγέννησης.

Κατοικία και συνθήκες κατοίκησης στην περίοδο της Βιομηχανικής επανάστασης.

Η “Μοντέρνα” κατοικία των αρχών του 20ου αιώνα.

Κατοικία: Ζητήματα διαχείρισης και παραγωγής.

Η Αγορά Κατοικίας. Το πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης της κατοικίας.

Διαδικασία παραγωγής κατοικίας στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή.

Διαδικασία παραγωγής κατοικίας στην Ελλάδα. Οι νεότερες εξελίξεις.

Μεταλλαγές στο πρότυπο της κατοικίας και προοπτικές.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Εκπόνηση εργασιών59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος143
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από τις γραπτές εξετάσεις που αφορούν σε ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος (50%) και από την εργασία (50%). Απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος προβιβάσιμος βαθμός τόσο στις εξετάσεις όσο και στην εργασία. Ο βαθμός τόσο των γραπτών εξετάσεων και της εργασίας δεν μεταφέρεται πέραν του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς που διδάσκεται το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Φιλιππίδης Δ. 1984, Νεοελληνική αρχιτεκτονική. Εκδόσεις, Μέλισσα,

Rossi A. 1991. Η αρχιτεκτονική της πόλης. Εκδόσεις University Studio Press

Βρυχέα Α. 2003. Κατοίκιση και κατοικία. Διερευνώντας τα όρια της αρχιτεκτονικής. Εκδόσεις, Ελληνικά Γράμματα.