ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 340Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφική Οπτικοποίηση
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Γεωπληροφορική)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=340


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Γεωγραφική Οπτικοποίηση, αφορά την οπτικοποίηση γεωγραφικων δεδομένων και αναφέρεται σε μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, με κυρίως διαδραστικό τρόπο.

Η Γεωγραφική Οπτικοποίηση, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό δεδομένων και εργαλεία απεικόνισης υπολογιστή, για να δώσει τη δυνατότητα θέασης, εξερεύνησης και διερευνήσης του γεωγραφικού χώρου με τρόπους που μέχρι πρίν δεν ήταν δυνατοί. Υπάρχουν πολλοί τύποι γεωοπτικοποίησης, που κυμαίνονται από τις τυπωμένες εικόνες (printed image), στους χάρτες κίνησης (animated maps), και απο διαδραστικούς χαρτες (interactive maps), στά τριαδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα (3D virtual environments).

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εχει στόχο την εισαγωγή στις μόρφες οπτικοποίησης του γεωγραφικού γεγονότος μέσω τρείιών κατευθύνσεων: τη νοητική, τη συμβολική και εικονική οπτικοπίηση μέσα απο παραδείγματα και ασκήσεις.

 

Η νοητικη οπτικοποίηση του γεωγραφικού χώρου συνίσταται στην αυθόρμητη, αντανακλαστική αποτύπωση του χώρου. Σε πρωτο χρόνο, προσεγγίζεται το θεωρητικό της υπόβαθρο (συμπεριφορική γεωγραφία), στα πλαίσια των ρευμάτων της σύγχρονης γεωγραφίας. Σε δευτερο χρόνο μέσω ασκήσεων, γινεται εκμάθηση λήψης νοητικήσουν καταγραφής και η μέθοδος αποκωδικοποίησης των αποτελεσμάτων.

 

Η συμβολική αναπαράσταση αναφέρεται στους κανόνες και το πλαίσιο της χαρτογραφίας. Προσπαθεί να κατανοήσει τους μηχανισμούς μοντελοποίησης του γεωγραφικού χώρου, δηλαδή πώς μέσα απο τις διδικασίες σχηματισμού της εικόνας (ψυχολογία της μορφής, Gestalt psychology), διαμορφώνεται το πλαίσιο των κανόνων της χαρτογραφικής οπτικοποίησης (γραφική σημειολογία, Bertin).

 

Η διαδραστική και εικονική οπτικοποίηση αναφέρεται στις δυνατότητες προσέγγισης του χώρου μέσω της λογικής προσομοίωσης του γεωγραφικού γεγονότος, με τρισδιάστατη μοντελοποίηση, με κίνηση, σε διαφορετικές κλίμακες και χρόνους. Στόχος είναι η γνώση και ο χειρισμός των τεχνολογιών, η προσέγγιση των νέων κανόνων παραγωγής και η κατανόηση της καινοτομικής προσέγγισης της εικονικής οπτικοποίησης.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εκπόνηση εργασιών20
Διάλεξη25
Εργαστηριακή άσκηση40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Φροντιστήριο10
Σύνολο Μαθήματος135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εβδομαδιαίες εργαίσες 50% / Προφορική παρουσία 20% / Πορτφόλιο 30%


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Το χρονικό της τέχνης, (2008), Ερνστ Χ. Γκόμπριχ, ΜΙΕΤ, Αθήνα.
 2.  
  Περιγραφή της εικόνας της πόλης (1999), Ιουλία Στεφάνου, Ιωσήφ Στεφάνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
 3.  
  Η τέχνη του χρώματος (1998), Γιοχάννες Ίττεν, εκδ. ΕΚΚΜαθημάτων, Αθήνα.
 4.  
  Γραφική Σημειολογία, (2007), Σιδηρόπουλος Γ., Παπαζήσης, Αθήνα.
 5.  
  Προς το σύμπαν των τεχνικών εικόνων (2008), Vilém Flusser, Σμίλη, Αθήνα.
 6.  
  Τι μέλλει γενέσθαι (1998), Δερτούζος Μ, Λιβάνης, Αθήνα.
 7.  
  Terra Virtualis, η κατασκευή του χώρου (1999), Σκαρπέλος Γ., Νεφέλη, Αθήνα.