ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 343Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Γεωπληροφορική)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=343


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα δίνει έμφαση στις διαδικασίες ανάλυσης χωρικών δεδομένων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του παρόντος μαθήματος θα επιτρέπει:
 • Την απόκτηση ικανότητας χρήσης μεθόδων ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων σχετικές με την στήριξη αποφάσεων.
 •  
 • Την απόκτηση ικανότητας χρήσης λογισμικών Σ.Γ.Π.
 • Την λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με θέματα ανάλυσης της χωρικής πληροφορίας

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Θέματα εφαρμογών των ΣΓΠ για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Χωρικές παρεμβολές με εφαρμογές. Πολυκριτηριακές αναλύσεις και εφαρμογή τους στα ΣΓΠ. Ανάλυση σε δυόμιση διαστάσεις. Περιβαλλοντικά μοντέλα και Σ.Γ.Π. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού (GRASS GIS, R, QGIS) για την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπόνηση εργασιών52
Μη επιβλεπόμενη μελέτη30
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος136
Αξιολόγηση Φοιτητών
Κανονική Εξεταστική: 80% Εκπόνηση και παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων, 20% Εξέταση με την χρήση Η/Υ   Επαναληπτική εξεταστική: 100% γραπτή ή προφορική εξέταση (ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις του διδάσκοντα.
 2. Κουτσόπουλος Κ., 2017. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2η Εκδοση
 3. Δούμπας Μ και Ζουπουνίδης Κ., 2001. Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης: Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα
 4. Malczewski Jacek, 1999, GIS and Multicriteria Decision Analysis. Wiley pub., 392p.

 5.  
 6. Longley P., Goodchild M., Maguire D. and Rhind D. (eds). 1999. Geographical Information Systems: Management Issues and Applications, Vol 2, 2nd Edition, Wiley pub., 431 p.

 7.  
 8. Longley P., Goodchild M., Maguire D. and Rhind D., 2006, Geographic Information Systems and Science, (ελληνική μετάφραση). Eκδόσεις κλειδάριθμος.

 9.  
 10. Burrough P.A., and R.A. McDonnell, 1998, Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press.

 11.  
 12. Demers, M.N, 2000, Fundamentals of Geographical Information Systems, Oxford University Press.

 13.  
 14. Graeme Bonham-Carter, 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Elsevier.

 15. Χαλκιάς, Χ., Γκούσια, Μ., 2015. Γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4546
 16. Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6381
 17. Νικολακόπουλος, Κ., Κατσάνου, Κ., Λαμπράκης, Ν., 2015. Υδρολογία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων τηλεπισκόπησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2520