ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 344Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Ειδικά Θέματα Γεωγραφικής Ανάλυσης
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Γεωπληροφορική)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=344


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Να κατανοεί προβλημάτα επιλογής θέσης επιχειρήσεων
 • Να αναλύει προβλήματα επιλογής θέσης και ανατοποθέτησης εγκαταστάσεων σε χωρικά δίκτυα και συνεχή χώρο για την βελτιστοποίηση της ζήτησης/κάλυψης
 • Να αντιλαμβάνεται τις περιοχές με υπο/υπερ προσφοράς/ζήτησης σε χωρικά προβλήματα καθώς και αναγνωρίζει ευκαιρίες για εγκατάσταση επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων σε χωρικά δίκτυα και συνεχή χώρο
 • Να διακρίνει και χαρακτηρίζει χωρικά πρότυπα και διαδικασίες σε διακριτό και συνεχή χώρο
 • Να αναγνωρίζει προβληματικά χωρικά πρότυπα μέσα από τις έννοιες της ισότητας και της δικαιοσύνης
 • Να κατανοεί τις θεωρητικές και τις πρακτικές προσεγγίσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ενός χωρικού προβλήματος για την υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 7. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 9. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ανάλυση χωρικών δικτύων (θεωρία γράφων)
 2. Ανάλυση προσβασιμότητας, κεντρικότητας και ανταγωνισμού (σε συνεχή και διακριτό χώρο)
 3. Χωρική Βελτιστοποίηση (σε συνεχή και διακριτό χώρο)
 4. Ανάλυση επιλογής θέσης εγκατάστασης σε περιπτώσεις:
  1. Λιανικού εμπορίου
  2. ΑΤΜ
  3. Super Market
  4. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Έρευνα και Διάσωση)
  5. Real Estate
 5. Μέθοδοι χωρικής αλληλεπίδρασης
 6. Εφαρμογές Big Data Analytics στην Γεωπληροφορική

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση στατιστικής γλώσσας προγραμματισμού R. Επίσης, χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών QGIS.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση26
Άσκηση πεδίου3
Εκπόνηση εργασιών42
Μη επιβλεπόμενη μελέτη26
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις6
Σύνολο Μαθήματος129
Αξιολόγηση Φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις και 2 πρακτικές ασκήσεις.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Κουτσόπουλος, Κ. (2009): Πραγματεία Ανάλυσης Χώρου: Θεωρία και Τεχνικές, Τόμος Α, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα