ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 411Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=411


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Προβλήματα που διέπουν την ανθρώπινη χρήση, κατάχρηση και διατήρηση του Πλανήτη, σε συσχέτιση με τον σχεδιασμό της διαχείρισης των κινδύνων και τις γεω-επιστήμες.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 8. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 10. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 11. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 12. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 13. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 14. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη χρήση, την κατάχρηση και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Μείωση του κινδύνου και εκτίμηση της τρωτότητας. Αλληλοεπιδράσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος. Φαινόμενα διαταραχής και ρύπανσης. Παγκόσμια αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη. Κίνδυνοι υγείας και ασφάλεια. Διατήρηση της φύσης και ανανεώσιμη ενέργεια. Συστήματα ανάλυσης του κινδύνου. Διαχείριση εκτάκτων αναγκών και πολιτική προστασία.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Πληροφοριακά συστήματα ανάλυσης του κινδύνου και διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών. ΤΠΕ στη διδασκαλία, στις παρουσιάσεις και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.  
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών52
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ο βαθμός καθορίζεται από τη συμμετοχή στο μάθημα, την εκπόνηση και παρουσίαση εισήγησης, και τη συγγραφή εξαμηνιαίας εργασίας υπό μορφή μελέτης περιπτώσεως (case study).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Miller G. Tyler Jr. 2004. Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Επιμ. Παυλόπουλος Κ. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα. ISBN: 978-960-411-517-4. 562 σελ.
 2. Σαπουτζάκη Κ. 2009. Το Αύριο εν Κινδύνω: Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. ISBN 978-960-01-1183-5. 396 σελ.
 3. Calow, P. 2001. Handbook of Environmental Risk Assessment and Management. Blackwell Science, Great Britain.
 4. Dalezios, N.R. (editor). 2017. Environmental Hazards Methodologies for Risk Assessment and Management. International Water Association Publishing, London.
 5. De Blij, H. 2005. Why Geography Matters. Oxford University Press, New York.
 6. Ευθυμιόπουλος, Η., και M. Μοδινός. 2007. Ορεινός Χώρος και Δάση. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 7. Forman, R.T.T., and M. Godron. 1986. Landscape Ecology. John Wiley & Sons, New York.
 8. Freedman, B. 1995. Environmental Ecology: the Ecological Effects of Pollution, Disturbance, and other Stresses, 2nd edition. Academic Press, San Diego.
 9. Goudie, A. 2001. The Human Impact on the Natural Environment, 5th edition. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 10. Hoffman, S.M., and A. Oliver-Smith. 2002. Catastrophe & Culture: The Anthropology of Disaster. SAR Press – J. Currey Ltd, Oxford.
 11. Καλαμποκίδης Κ., Ηλιόπουλος Ν., και Γλιγλίνος Δ. 2013. Πυρο-Μετεωρολογία και Συμπεριφορά Δασικών Πυρκαγιών σε ένα Μεταβαλλόμενο Κλίμα. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Αθήνα. ISBN: 978-960-508-045-7. 400 σελ.
 12. Καρβούνης, Σ., και Δ. Γεωργακέλλος. 2003. Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Επιχειρήσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.
 13. Mairota, P., J.B. Thornes, and N. Geeson. 1998. Atlas of Mediterranean Environments in Europe. John Wiley & Sons, West Sussex, England.
 14. Southwick, C.H. 1996. Global Ecology in Human Perspective. Oxford University Press, New York.