ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 413Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Διαχείριση Γεωτόπων
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=413


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα περιλαμβάνει προχωρημένες γνώσεις και εφαρμογές στον σχεδιασμό και στην διαχείριση φυσικών προστατευόμενων περιοχών, βιοτόπων και γεωτόπων.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Ομαδική εργασία

  4. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες . Προστασία της φύσης προβλήματα και επιπτώσεις. Τα περιβαλλοντικά συστήματα της γης. Περιοχές ιδιαίτερου βιολογικού ενδιαφέροντος. Βιότοποι, ορισμοί, κατηγοριοποίηση και παραδείγματα Περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις γεωεπιστήμες. Γεώτοποι ορισμοί, κατηγοριοποίηση και παραδείγματα. Περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση. Φυσική κληρονομιά. Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσια προστασίας. Προστατευόμενες περιοχές. κατηγοριοποίηση. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Οικοτουρισμός και Γεωτουρισμός. Εφαρμογές.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη της μαθησιακής διδασκαλίας με χρήση power point.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Άσκηση πεδίου8
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη45
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εργασία ατομική και γραπτές εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις
  2. Επιλεγμένα άρθρα και βιβλία
  3. Παυλίδης Σπύρος 92007) Παν-γαία