ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 420Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Ιστορική Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=420


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ιστορική Γεωγραφία ερευνά τις γεωγραφίες του παρελθόντος. Το γνωστικό αντικείμενο προσπαθεί να ανασυστήσει δια μέσου της ιστορικής πληροφορίας, την γεωγραφική κατάσταση ενός χώρου (σε διάφορες κλίμακες), μια δεδομένη χρονική στιγμή (συγχρονικά), η την εξέλιξη της γεωγραφικής του κατάστασης από περίοδο σε περίοδο (διαχρονικά).

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ιστορική Γεωγραφία είναι η κοινή γεωγραφία με τη βασική διαφορά οτι αυτή μελετά τον χώρο στο παρελθόν. Αρχικά, διερευνάται τι διαφοροποιεί ένα ιστορικό γεγονός απο ένα γεωγραφικό. Πότε δηλαδή και υπο ποιές συνθήκες έχουμε ¨γεωγραφία¨, ώστε να καταστεί σαφές ποιά ειναι τα αντικείμενα έρευνας της Ιστορικής Γεωγραφίας.

Δεύτερη κατεύθυνση ειναι η μεθοδολογική ανάλυση του «γεγονότος», της Ιστορικής Γεωγραφίας με δύο σκέλη. Αρχικά είναι τα ιδιαιτερα εργαλεία της γεωγραφίας, ως κοινωνική επιστήμη αλλα κυρίως της γεωγραφίας (βασικά πεδία έρευνας, εργαλεία καταγραφής και ανάλυσης κλπ). Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στις ειδικές μεθόδους της της Ιστορικής Γεωγραφίας.

Η τρίτη κατεύθυνση αφορά την πληροφορία. Το υλικο της Ιστορικής Γεωγραφίας, διαφοροποιείται απο αυτό της γεωγραφίας διότι ειναι ιστορικό. Η ιστορική πληροφορία έχει μία σειρά απο μεθοδολογικής φύσεως ιδιαιτερότητες. Που βρίσκεται ή μπορεί να θα βρεθεί, πως θα αποκωδικοποιηθεί, πως θα συμπληρωθούν οι απώλειες, πως τεκμηρώνεται.

Στο μάθημα προσεγγίζονται οι πιο πάνω κατευθύνσεις μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα στη διάρκεια των διαλέξεων.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (για κάθε μάθημα), χρήση αρχείου επιλεγμένων ταινιών τεκμηρίωσης (video), 1 εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης (hg-lab.blogspot.gr), Συστηματική πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές όποτε αναγκαίο, Στη διάθεση των φοιτητών το σύνολο της σειράς των Κειμένων Εργασίας που εκδίδει το εργαστήριο ΑΟΧΧ ( έντυπη και διαδικτυακή έκδοση)
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εκπόνηση εργασιών20
Διάλεξη25
Εργαστηριακή άσκηση40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Φροντιστήριο10
Σύνολο Μαθήματος135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εβδομαδιαίες εργασίες 50% / Προφορική παρουσία 20% / Πορτφόλιο 30% 


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας, εκδ Times Books (Ελ. Έκδοση: Καθημερινή, 1997)
 2.  
  Ιστορική γεωγραφία του αρχαίου κόσμου, Ελλάδα - Ρώμη, (2009) Γεώργιος Σταϊνχάουερ εκδόσεις Παπαδήμας, Αθήνα
 3.  
  Το Βυζάντιο ως χώρος (Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη Βυζαντινή εποχή), (2005), Johannes Koder, Εκδόσεις Βάνιας, Θές/νίκη.
 4.  
  Δρόμοι και διακίνηση στον Ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αι, (1993), Ανωγιάτης-Pelé, Παπαζήσης, Αθήνα
 5.  
  ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, Περιοδική Έκδοση για την Ιστορία, Γεωγραφία και Τοπογραφία του Ελληνικού Χώρου κατά τους Μέσους Χρόνους, διευθ. Καθ. Κορδώσης, Ιωάννινα-Θεσσαλονικη
 6.  
  Ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας - Το οικιστικό δίκτυο 14ος-17ος αιώνας, (2012), Τσοτσος Γ., Σταμούλης, Θεσσαλονίκη.
 7.  
  Αγιον Ορος, ανθρωπογεωγραφικές θεωρήσεις, (2000), Σιδηρόπουλος Γ. Καστανιώτης, Αθήνα.
 8.  
  12 Αφηγήσεις Ιστορικής Γεωγραφίας (2015) Σιδηρόπουλος Γ, Σταμούλης, Αθήνα.
 9. Μεσόγειος τΑ, τΒ, τΓ, (1999) Φερνάν Μπρωντέλ, ΜΙΕΤ, Αθήνα
 10. Το τοπίο της Ιστορίας (2019) John Lewis Gaddis, Πεδίο, Αθήνα
 11. Κατάρρευση (2006) Diamond Jared, Κάτοπτρο, Αθήνα
 12. Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της ανατολικής μεσογείου (2013) Συλλογικό, Σταμούλης, Θεσ/νίκη
 13. Όπλα μικρόβια και ατσάλι (2007) Diamond Jared, Κάτοπτρο, Αθήνα
 14. Η Ευρώπη πριν απο τη Βιομηχανική Επανάσταση (1980) Cipolla Carlo, Θεμέλιο, Αθήνα
 15. Ο πληθυσμός στην Κλασική Αρχαιότητα (2002) Corvisier J.N.- Suder W. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, Αθήνα
 16. Μέσα επικοινωνίας στην Αρχαία Ελλάδα (1996) Coulet C. Παπαδήμα, Αθήνα
 17. Δάση και Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα (2007) Τσούμη Γ. University Studio Press, Θεσ/νίκη
 18. Ταξίδια στις βυζαντινές θάλασσες (1998) Συλλογικό, Υπ.Πολιτισμού, Δ.Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Μνημείων