ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 422Εξάμηνο σπουδών:Β
Τίτλος Μαθήματος:Νησιωτική Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=422


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση το μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν και να χειριστούν διαφορετικούς ορισμούς και χρήσεις των νησιών,
  • Κατανοήσουν τα διαφορετικά συμβολικά χαρακτηριστικά των νησιών και τις συμβολικές και εποχικές γεωγραφίες που προκύπτουν από αυτές,
  • Χειριστούν ζητήματα ανάπτυξης νησιών.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμοί νησιών, νησιωτικότητας και ελκυστικότητας περιοχών και νησιών. Ιστορία και ‘λειτουργίες’ των νησιών, με παραδείγματα και έμφαση σε Μεσογειακά και Ευρωπαϊκά νησιά. Παρουσίαση του ‘νησιωτικού προβλήματος’ και των αιτιών περιθωριοποίησης των νησιών, γιατί σήμερα θεωρούνται ως λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Μελλοντικές προοπτικές των νησιών: ποιότητα εν(αντί) ποσότητας: Η στρατηγική για ένα βιώσιμο μέλλον των νησιών.

Το μάθημα ολοκληρώνεται σε 13 διαλέξεις1 Εισαγωγή στο μάθημα παρουσίαση του περιεχομένου και της προβληματικής του μαθήματος.2 Ορισμοί των Νησιών, τυπολογία νησιών στον κόσμο. (Εργασίες 1. Τι είναι νησί; Ορισμοί νησιών από διάφορες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και τυπολογίες νησιών με βάση φυσικά ή ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους)3 Η νησιωτικότητα και η ελκυστικότητα Περιοχών (Εργασίες 2. Η νησιωτικότητα: τι κάνει ένα ‘νησί’, νησί; Ποια τα φυσικά και συμβολικά χαρακτηριστικά των νησιών;)4 Η Ιστορία και οι ‘Λειτουργίες’ των Νησιών: . Τα Νησιά Φρούρια, Τα Νησιά Εμπορικοί Κόμβοι και Βιομηχανικοί Πόλοι, Τα Νησιά Ασφαλή Καταφύγια, Τα Νησιά Φυλακές (Εργασίες 3. Άνοδος και πτώση της οικονομίας και κοινωνίας των νησιών: παραδείγματα από ένα νησί, 4. Πειρατεία και νησιά: στοιχεία και μύθος. Καραϊβική, Μεσόγειος – Αιγαίο, Ινδονησία, Κέρας της Αφρικής, 5. Φρούρια και πειρατόπληκτοι οικισμοί στο Αιγαίο)5 Η Ιστορία και οι ‘Λειτουργίες’ των Νησιών: Τα νησιά ως τόποι εξορίας, Τα Ιερά Νησιά, Τα Νησιά «Τουριστικοί Παράδεισοι», Τα Νησιά ως ‘Τόποι Παράδοσης’, Τα Νησιά ως Προστατευόμενες και Εύθραυστες Περιοχές (Εργασίες 6. Τουρισμός και νησιά: χαρακτηριστικά των νησιών που προβάλλονται από ιστότοπους, εφημερίδες και περιοδικά, 7. Τα νησιά ως τόποι εξορίας: παραδείγματα)6 Μεταφορές και απομόνωση (Εργασίες 8. Μεταφορές, πρόσβαση και απομόνωση: υπολογισμός της εικονικής απόστασης χειμώνα και καλοκαιριού για ένα νησί)7 Εποχικότητα και νησιά (Εργασίες 9. Εποχικότητα και νησιά: Τι αλλάζει, ποιοι επηρεάζονται; 10. Εποχιακές ροές, υποδομές και επιπτώσεις στο περιβάλλον: παραδείγματα από νησιά)8 Η Ελκυστικότητα των Νησιών: Υπηρεσίες και υποδομές (Εργασίες 11. Υπηρεσίες στα νησιά: Άρθρα από εφημερίδες και σχολιασμός τους για την υγεία στα νησιά, 12. Υπηρεσίες στα νησιά: Άρθρα από εφημερίδες και σχολιασμός τους για την εκπαίδευση στα νησιά)9 Η Ελκυστικότητα των Νησιών: Υπηρεσίες και υποδομές10 Η Ελκυστικότητα των Νησιών: Συμβολικές διαστάσεις (Εργασίες 13. Τα νησιά στη λογοτεχνία: διηγήματα ή βιβλία που έχουν γραφτεί για νησιά ή που διαδραματίζονται σε νησιά)11 Το ‘Νησιωτικό Πρόβλημα’: Οι εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και η διαδικασία της περιθωριοποίησης των νησιών (Εργασίες 14. Γεωργία και κτηνοτροφία στα Ελληνικά νησιά: λόγοι εγκατάλειψης και μεταβολών με παραδείγματα από νησιά, 15. Η κοινωνία των νησιών του Αιγαίου: γήρανση και μείωση του πληθυσμού, αλλά και παραδείγματα πληθυσμιακής ανάκαμψης σε μερικά νησιά)12 Το ‘Νησιωτικό Πρόβλημα’ (Μέρος ΙΙ) και τα Ευρωπαϊκά νησιά - Μελλοντικές Προοπτικές: Ποιότητα Εν(Αντί) Ποσότητας: Η Στρατηγική Για Ένα Βιώσιμο Μέλλον (Εργασίες 16. Τουρισμός στα νησιά: τουρίστες και διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένους προορισμούς. Ποιες οι επιπτώσεις στην οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον των νησιών)13 Παρουσίαση ατομικών εργασιών


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία 
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών70
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εξετάσεις και εργασίες


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ευρωπαϊκά νησιά και πολιτική συνοχή

Σπιλάνης Γ. (2012) Η ανάπτυξη των νησιών: Ποια στρατηγική και ποιες πολιτικές για την επίτευξη εδαφικής σύγκλισης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2012