ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 423Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Σύνορα και Διασυνοριακές Ζώνες
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=423


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εξοικείωση και κατανόηση των εννοιών, θεωριών, εννοιολογήσεων και μεθόδων για τα σύνορα. Χρήση και ανάλυση διαφορετικών προσεγγίσεων στη μελέτη ζητημάτων συνόρων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Κατανόηση και κριτική ανάλυση χωρικών και ιστορικών αλλαγών στα σύνορα και γνώση των σημαντικότερων διασυνοριακών διενέξεων και ζητημάτων στην αναδιάρθρωση των συνόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γενικές Ικανότητες


  (3) Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στην πολιτική γεωγραφία του μετα-ψυχροπολεμικού κόσμου, η μελέτη των διασυνοριακών ζωνών αναδεικνύεται σε ζήτημα αιχμής, ενώ τα σύνορα ανακατασκευάζονται θεσμικά και αποκτούν νέο περιεχόμενο. Οι διασυνοριακές ζώνες, ως νέες πολιτικές οντότητες πέρα ή παράλληλα με τα κράτη, διεκδικούν συμμετοχή στην επίλυση διεθνών ζητημάτων. Τοπικά προβλήματα, όπως τα περιβαλλοντικά ή η μετανάστευση απαιτούν όλο και περισσότερο τοπική διασυνοριακή συνεργασία, ενώ η εκμετάλλευση των διαφορών στην νομοθεσία των όμορων χωρών αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται σε διεπιστημονική βάση, οι πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες των παραμεθόριων, αλλά, κυρίως, των διασυνοριακών ζωνών καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας και διασυνοριακής συνεργασίας. Τα παραδείγματα που μελετώνται αφορούν κυρίως την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενώ εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις και από τον υπόλοιπο κόσμο σε ζητήματα που αφορούν στις διενέξεις για τη χάραξη συνόρων, τη διαχείριση φυσικών πόρων κλπ.

  (4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

  Τρόπος Παράδοσης:
  Φυσική Παρουσία
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:
  ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διάλεξη39
  Εκπόνηση εργασιών39
  Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
  Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
  Σύνολο Μαθήματος140
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Εξετάσεις 70% Παρουσίαση Εργασίας 10% Άριστη Εργασία 20%


  (5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Θεοδωρόπουλος, Β., 2000, Σύνορα: Η μεταβαλλόμενη σημασία της εδαφικής κυριαρχίας, Αθήνα: Σιδέρης, 2η έκδ.
  2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ κ.α., 2005, Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, Αθήνα: Παπαζήσης
  3. Anderson, J., (ed), (2002) ‘Transnational Democracy: Political Spaces and Border Crossings’, London: Routledge
  4.  
   Brunet-Jailly, Ε., 2005, Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective, Geopolitics, 10: 633–649
  5.  
   Donnan, H. & Wilson, T. M., 2001, Borders. Frontiers of Identity, Nation and State, Oxford: Berg
  6.  
   van Houtum, H., Kramsch, O and Zierhofer, W., Bordering Space,2005, Ashgate
  7.  
   Newman, D., 2006α, The lines that continue to separate us: borders in our ‘borderless’ world, Progress in Human Geography 30 (2): 143–161
  8.  
   Paasi, A. (1998) ‘Boundaries as Social Processes: Territoriality in the World of Flows’, Geopolitics 2 (1), pp. 69-88
  9.  
   Prescott, J., (1990), ‘Political frontiers and boundaries’, London: Unwin Hyman
  10.  
   Wilson, T. M. and Donnan, H., (eds), (1998), ‘Border Identities: Nation and State at International Frontiers’, Cambridge: Cambridge University Press