ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 424Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=424


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Μάθημα των Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών και Πολιτικών στην ΕΕ είναι βασικό μάθημα που εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης και της μακροοικονομικής θεωρίας που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της μακρό-οικονομικής θεωρίας,
 •  
  Κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και μεθόδους της θεωρίας της ανάπτυξης, τον ρόλο λειτουργίας του κράτους και τους βασικούς δείκτες και μεγέθη,
 •  
  Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της δημοσιονομικής πολιτικής,
 •  
  Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της νομισματικής πολιτικής.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 8. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 10. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα των Βασικών Μακροοικονοικών Μεγεθών και Πολιτικών στην ΕΕ αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Μακροοικονομική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται οι ακόλουθες έννοιες: Το οικονομικό σύστημα – συμπεριφορά και προβλήματα. Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της συνολικής απασχόλησης και το φαινόμενο του πληθωρισμού. Η διαλεκτική αντίληψη της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής. Εισαγωγή στην εργασιακή θεωρία της αξίας. Εμπορευματική παραγωγή, αξία και υπεραξία. Κυκλική κίνηση και συσσώρευση του κεφαλαίου. Η θεωρία της γαιοπροσόδου. Συσσώρευση, οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του κράτους. Η χωροκοινωνική διαλεκτική. Αστική γή, αστική γαιοπρόσοδος και αστικές πολιτικές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Η αστικοποίηση του κεφαλαίου και η παραγωγή του χτισμένου περιβάλλοντος. Συλλογική κατανάλωση και χωρικές δομές. Εργασία, κεφάλαιο και ταξικός αγώνας γύρω από το χτισμένο περιβάλλον. Συσσώρευση κεφαλαίου και άνιση χωρική ανάπτυξη. Η διαλεκτική διαφοροποίησης/εξισορρόπησης στην χωρική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Από την πολιτική οικονομία του χώρου στις μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις. Εθνικό Προϊόν- Εθνικό Εισόδημα – Εθνική Δαπάνη, Συναρτήσεις Κατανάλωσης και Αποταμίευσης, Δημόσιος Τομέας και Πολλαπλασιαστές, Θεωρία και Μορφές των Επενδύσεων, Προσδιορισμός του Εισοδήματος, Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος και ο Προσδιορισμός του Επιτοκίου, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική πολιτική και Εισοδηματική Πολιτική, Το Κλασικό Υπόδειγμα Το πλήρες Κεϋνσιανό και Νέο-Κεϋνσιανό Υπόδειγμα, Νεοκλασική Σύνθεση, Ανεργία, Πληθωρισμός, Οικονομική Μεγέθυνση και Θεωρία Αναπτύξεως, Μακροοικονομικές Αναλύσεις, Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης από την Ελληνική Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Γίνεται Χρήση μέσω των Νέων Τεχνολογιών τόσο στις  όσο και στις παραδόσεις όσο και στις ασκήσεις.  
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών48
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται τόσο μέσα από εργασίες-ασκήσεις όσο και με γραπτές εξετάσεις.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Βιβλίο [22658]: Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης - Β' Έκδοση, Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Κορρές Γεώργιος Μ., Ρόντος Κωνσταντίνος
 2. Βιβλίο [23148]: Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Κότιος Άγγελος, Λιαργκόβας Παναγιώτης Γ., Κορρές Γεώργιος Μ.

 3. Βιβλίο [2489]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4. Σημειώσεις και Ασκήσεις: Κορρές Γεώργιος στο classweb(open documents)