ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 426Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία Μητροπολιτικών Περιοχών
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=426


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ορισμένα από τα θέματα τα οποία θα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν οι φοιτητές είναι τα παρακάτω: η έννοια του αστικού φαινομένου, η έννοια της συσσώρευσης μέσω αποστέρησης, οι έννοιες της προαστιοποίησης και περιαστικοποίησης, των περιφραγμένων συνοικιών, των λαϊκών συνοικιών, των γκέτο, των συνοικιών λαϊκής αυτοκατασκευής, του «αστικού εξευγενισμού», της κατακερματισμένης πόλης, των αστικών κοινωνικών κινημάτων, των οικολογικών πόλεων, των ουτοπικών πόλεων των έξυπνων πόλεων κλπ

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 8. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 9. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 10. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 11. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 12. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ανάπτυξη των σύγχρονων μητροπόλεων συνοδεύεται από σοβαρές περιβαλλοντικές αλλαγές, αύξηση κοινωνικο-χωρικών διαχωρισμών, νέες χωρικές πολιτικές και νέα κοινωνικά κινήματα. Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε μερικές από τις βασικές έννοιες και θέματα συζήτησης της γεωγραφίας των μητροπολιτικών περιοχών από τη σκοπιά της Kριτικής Γεωγραφίας εστιάζοντας ιδιαίτερα σε κριτικές προσεγγίσεις των αστικών κοινωνικών, οικολογικών, πολιτιστικών και οικονομικών φαινομένων. Το μάθημα εστιάζει στη συνέχεια σε νέα αστικά φαινόμενα και επιχειρεί συγκρίσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων και άλλων πόλεων του κόσμου εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις. Ορισμένα από τα θέματα που αναπτύσσονται είναι : η έννοια του αστικού φαινομένου, η έννοια της συσσώρευσης μέσω αποστέρησης, οι έννοιες της προαστιοποίησης και περιαστικοποίησης, των περιφραγμένων συνοικιών, των λαϊκών συνοικιών, των γκέτο, των συνοικιών λαϊκής αυτοκατασκευής, του «αστικού εξευγενισμού», της κατακερματισμένης πόλης, των αστικών κοινωνικών κινημάτων, των οικολογικών πόλεων, των ουτοπικών πόλεων των έξυπνων πόλεων κλπ. Χωρικός αποκλεισμός : κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα. Ζητήματα φύλου και αντι-αποικιακές προσεγγίσεις στην Αστική Γεωγραφία.  


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία και όταν οι φοιτητές θέλουν σε ώρες γραφείου. Δίνεται επίσης υλικό σε ειδικές διαδυκτιακές πλατφόρμες που προτείνει το Πανεπιστήμιο. Ελληνικά. Συμπληρωματικά για φοιτητές ERASMUS δίνονται οδηγίες σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Γίνεται χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας και δικτυακών τόπων, κοινωνικών δικτύων και σε ορισμένες περιπτώσεις, οπτικο-ακουστικών μέσων.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών30
Εκπόνηση εργασιών15
Μη επιβλεπόμενη μελέτη26
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις20
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
50 % εργασίες 50 % εξετάσεις  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Harvey D., 2007. Η Κατάσταση της μετανεωτερικότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 2. Davιs M., 2008. Πέρα από Το Blade Runer. Αθήνα: Futura
 3. Castells Μ., 2005. Ο Γαλαξίας tου Διαδικτύου. Αθήνα: Καστανιώτης
 4. Hall Τ., 2005. Αστική γεωγραφία Αθήνα: Κριτική.
 5.  
  Λεοντίδου (ed), 2009. Ευρωπαϊκές Γεωγραφίες, Τεχνολογία και Υλικός Πολιτισμός. Πάτρα: ΕΑΠ.
 6. Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2015. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα.
 7.  
  Γοσποδίνη, Α. & Μπεριάτος, Η. (ed.), 2006. Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη. Αθήνα: Κριτική,
 8.  
  Σταυρίδης Σ., 2002. Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 9.  
  Lefebvre H., 1968/1973. Le droit à la ville. Paris : Anthropos.
 10.  
  Xingming Chen, Orum Α., Paulsen Κ., 2013. Introduction to Cities. How place and space shape Human experience. Wiley – Blackwell.
 11.  
  Soja E., 2000. Postmetropolis: Critical Studies οf Cities and Regions. Oxford: Basil Blackwell,
 12.  
  Monde Diplomatique, 2010. Atlas
 13.  
  Berneri M.L., 1999. Περιήγηση στην ουτοπία. Θεσσαλονίκη: Νησίδες
 14.  
  Petropoulou C., 2011. Développement urbain et éco-paysages urbains. Une étude sur les quartiers de Mexico et d’Athènes. Paris : L’Harmattan.
 15. Πετροπούλου Χ., Βιτοπούλου Α. Τσαβδάρογλου Χ., επιμέλεια, 2016. “Κινήματα πόλης και περιφέρειας” e-book (πολύγλωσσο). Ερευνητική Ομάδα Αόρατες Πόλεις, Aπρίλιος 2016, Θεσσαλονίκη, σ. 488, ISBN 978-618-82533-0-8 https://aoratespoleis.wordpress.com