ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 430Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=430


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Μάθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Οικονομίας είναι βασικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της Ελληνικής οικονομίας που στοχεύει να τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά ιστορικά σημεία της Ελληνικής οικονομίας, τόσο σε θέματα οικονομικής πολιτικής όσο και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής,
 •  
  Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά, τις δομές και πολιτικές (σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο),
 •  
  Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ε.Ε.,
 •  
  Γνωρίσετε τα βασικά θέματα, προβλήματα αλλά και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 8. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 10. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Οικονομίας: Δομή & Πολιτικές αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες, μεγέθη, εφαρμογές και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την Διάρθρωση και Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ελληνική Βιομηχανία (Ολλανδική Ασθένεια και Αποβιομηχανοποίηση). Επενδύσεις. Τεχνολογική Πολιτική και Ανάπτυξη. Πραγματική Οικονομία, Παραοικονομία και Διανομή Εισοδήματος. Τραπεζικός και Χρηματιστηριακός Τομέας. Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη. Πληθωρισμός και Ανεργία. Η Ελληνική Οικονομία στη Δεκαετία του ’90: η Πορεία προς την ΟΝΕ. Κοινωνικό Κράτος και Δημόσια Διοίκηση: Κοινωνική και Κρατική Πολιτική. Οικονομική Πολιτική Πλήρους Απασχόλησης: η Αύξηση του Προϊόντος και η Καταπολέμηση της Ανεργίας. Φορολογική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία. Σχεδιασμός και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία    
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Γίνεται Χρήση μέσω των Νέων Τεχνολογιών τόσο στις  όσο και στις παραδόσεις όσο και στις ασκήσεις.  
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών48
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται τόσο μέσα από εργασίες-ασκήσεις όσο και με γραπτές εξετάσεις.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Βιβλίο [22766]: Ελληνική οικονομία, Κορρές Γεώργιος Μ., Χιόνης Διονύσιος Π.
 2. Βιβλίο [23148]: Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Κότιος Άγγελος, Λιαργκόβας Παναγιώτης Γ., Κορρές Γεώργιος Μ.

 3. Βιβλίο [22910]: Νέα μακροοικονομική και ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις, Αγαπητός Γεώργιος Ι.

 4. Σημειώσεις και Ασκήσεις: Κορρές Γεώργιος στο classweb(open documents)