ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 432Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=432


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με την επιστημονική περιοχή της Αξιολόγησης
 • Έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τις διαδικασίες εκπόνησης σχεδίων.
 • Έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και των ιδιαιτεροτήτων εφαρμογής και αξιολόγησης τους
 • Είναι εξοικειωμένοι με τα δυνατά και αδύνατα σημεία των διαφόρων μεθοδολογιών αξιολόγησης
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να συγγράψουν μια εργασία με βάση βιβλιογραφικές πηγές και εμπειρική έρευνα

Γενικές Ικανότητες

 1. Λήψη αποφάσεων

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην επιστημονική περιοχή της Αξιολόγησης. Θεωρίες, τυπολογίες, χαρακτηριστικά. Μεθοδολογίες αξιολόγησης – γενικές και εξειδικευμένες στο χώρο (από πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό). Αναπτυξιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός – έννοιες, θεωρίες, πρακτικές – ιστορική αναδρομή και σύγχρονη πρακτική. Μεθοδολογίες αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων – διεθνείς, ΕΕ. Κριτική προσέγγιση στη χρήση των μεθοδολογιών. Πρακτικές εφαρμογές αξιολόγησης διαφόρων τύπων αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Διαλέξεις με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών70
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εξετάσεις και εργασίες


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Αραβώσης Κ. (2011) Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα