ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 433Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=433


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές που επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την λειτουργία των πόλεων και γενικότερα του οικιστικού χώρου. Εξετάζονται δηλαδή οι πολιτικές (χωρικού ή μη-χωρικού χαρακτήρα) που με άμεσο τρόπο επηρεάζουν την μορφή, δομή και οργάνωση του αστικού και του οικιστικού χώρου.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

 • Έννοιες και ορισμοί για τους οικισμούς και την πόλη.
 • Η διαδικασία της αστικοποίησης.

II. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

 • Επίπεδα οργάνωσης του χώρου.
 • Κατηγορίες και μορφές σχεδιασμού.
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Κύρια στοιχεία της πρακτικής του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

III. ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

 • Πολιτική Οικιστικής Ανάπτυξης και Οικιστικών Δικτύων.
 • Πολιτική Γης, Μηχανισμοί και εργαλεία.
 • Πολιτική, μελέτες και σχέδια ρύθμισης των Χρήσεων Γης.
 • Αστική Διακυβέρνηση, οι σύγχρονες θεωρίες και τάσεις.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Εκπόνηση εργασιών59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από τις γραπτές εξετάσεις, σε ζητήματα που στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν (50%), και από την ατομική εργασία (50%). Η συμμετοχή των φοιτητών τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην ατομική εργασία είναι υποχρεωτική. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στα δύο σκέλη του μαθήματος. Ο βαθμός τόσο των γραπτών εξετάσεων και της εργασίας δεν μεταφέρεται πέραν του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς που διδάσκεται το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ., 1999. Η ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 2. Οικονομου Δ., Σαρηγιάννης Γ.Μ., Σερράος Κ., 2004. Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 3. Γοσποδίνη Α. (επιμ.) 2008. Διάλογοι για τον σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.