Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 441Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Γεωπληροφορική)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Εισαγωγή στην Πληροφορική
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=441


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να:

 • Να απαριθμεί τις προγραμματιστικές δομές
 • Να αναλύει ένα υπολογιστικό πρόβλημα σε υποπροβλήματα και διαδικασίες
 • Να σχεδιάζει έναν αλγόριθμο με τη χρήση λογικού διαγράμματος
 • Να περιγάφει και επιλέγει τις δομές δεδομένων που υποστηρίζονται από μια γλώσσα προγραμματισμού
 • Να συνθέτει κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών
 • Να εφαρμόζει τη μεθοδολογία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
 • Να χρησιμοποιεί κλάσεις και μεθόδους για υπολογισμούς σε γεωγραφικά δεδομένα
 • Να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις για υλοποίηση νέων υπολογισμών για γεωγραφικά δεδομένα

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Διδακτικές ενότητες:

 • Τεχνολογία Λογισμικού – Αλγόριθμοι - Προγράμματα
 • Βασικά στοιχεία γλωσσών προγραμματισμού
 • Προγραμματιστικές δομές απόφασης
 • Προγραμματιστικές δομές επανάληψης
 • Διαδικασίες
 • Δομές Δεδομέων
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Κλάσεις – Αντικείμενα
 • Υπολογισμοί για γεωγραφικά δεδομένα Ι
 • Υπολογισμοί για γεωγραφικά δεδομένα ΙΙ
 • Υπολογισμοί για γεωγραφικά δεδομένα ΙΙΙ
 • Υπολογισμοί για γεωγραφικά δεδομένα ΙV
 • Υπολογισμοί για γεωγραφικά δεδομένα V

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Εφαρμογές σχεδιασμού διαγραμμάτων - Γλώσσα προγραμματισμού R
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος134
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ατομικές εργασίες (4) - Εργαστηριακή εξέταση - Γραπτή εξέταση


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R, ∆. Καρλής - Ι. Ντζούφρας, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγράμματα και Βοηθήματα (kallipos.gr)
 2. Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R, Β. Σ. Βερύκιος - Β. Καγλής - Η. Κ. Σταυρόπουλος,  Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγράμματα και Βοηθήματα (kallipos.gr)
 3. Σημειώσεις του διδάσκοντα.