ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 448Εξάμηνο σπουδών:
Τίτλος Μαθήματος:
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος
Τύπος Μαθήματος:
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=448


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

nnnvv

Γενικές Ικανότητες


  (3) Περιεχόμενο Μαθήματος

  nnnvv


  (4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

  Τρόπος Παράδοσης:

  nnnvv

  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

  nnnvv

  Οργάνωση Διδασκαλίας:
  ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διάλεξη39
  Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
  Εκπόνηση εργασιών50
  Μη επιβλεπόμενη μελέτη35
  Σύνολο Μαθήματος127
  Αξιολόγηση Φοιτητών

  nnnvv  (5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  nnnvv