ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 481Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Human Geography: An Introduction
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Αγγλική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=481


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Upon completion of the course, students should be able to:

 • Understand the basic concepts, theoretical approaches and empirical applications in contemporary Human Geography

 • Grasp the historical evolution of Human Geography and its main accomplishments

 • Critically analyze and synthesize interactions and interrelationships between various spatial—both physical and cultural—parameters on human activities and vice versa

 • Sharpen their social, cultural and environmental understanding and sensitivity of the human condition and human activities, from both bottom-up and top-down perspectives

 • Apply such knowledge and skills to human geographies of Europe and the World

 • Work in groups and assignment presentations

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

The course is completed in 13 lectures, on the following thematic areas (certain lectures will not be offered every year):

 1. Human Geography—Core Terminology (1 lecture--Iosifidis)

 2. Introduction to Population Geography (1 lecture--Gavalas)

 3. Urban Geography 1 and 2 (1 or 2 lectures--Petropoulou)

 4. The Mediterranean City: Urban Form and Governance (2 lectures--Chorianopoulos)

 5. Demography of the Developing Countries (1 lecture--Gavalas)

 6. Economic Geography and Economic Growth: Theory and Empirical Evidence (1 lecture--Korres)

 7. Economics of Culture: Cultural Management and Local Development (1 lecture--Korres)

 8. Cultural Geography and Identity: an Introduction (1 lecture--Terkenli)

 9. The Geography of Tourism (1 lecture--Terkenli)

 10. Political Geography and Geopolitics (1 lecture--Petrakou)

 11. Urban Social Movements (1 lecture--Petropoulou)

 12. Socio-spatial Dimensions of Population Movements (1 lecture--Iosifidis) [OR] Population Movements (1 lecture--Petrakou) [OR] Geographies of Poverty and Inequalities (1 lecture--Iosifidis)
(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Face-to-face
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Use of Information and Communication Technology: yes, basic educational technologies Teaching Methods: class lectures and student assignments/ in-class presentations
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών50
Μη επιβλεπόμενη μελέτη41
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος133
Αξιολόγηση Φοιτητών
end-of-semester written exam


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία