ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 482Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Introduction to Spatial Development Planning
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Αγγλική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=482


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Students that complete the course should be able to:

- Understand the history and different theoretical approaches to spatial development planning,

- Be able to discuss spatial - regional approaches of spatial planning in Europe

- Understand interactions between physical and human geography

- Work in groups and present an assignment

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

The course is completed in 13 lectures:

 1. Introduction (ALL FOUR INSTRUCTORS): geography, spatial development and planning, historical overview (global), main topics (theories, methods, institutions, applications), the spatial development planning process

 2. Spatial development planning theoretical approaches (BRIASSOULIS)

 3. Spatial development Planning methods (BRIASSOULIS)

 4. Spatial development Planning institutions (Tsilimigkas, Gkialis, Kizos)

 5. Spatial development planning – the urban context (Tsilimigkas)

 6. Spatial development planning – the regional context (Gkialis)

 7. Spatial development planning – the rural context (Kizos)

 8. Spatial development planning – applications (urban) (Tsilimigkas)

 9. Spatial development planning – applications (regional) (Gkialis)

 10. Spatial development planning – applications (agricultural/rural) (Kizos)

 11. Spatial development planning – applications (landscapes) (Kizos)

 12. Spatial development planning – applications (participatory approaches) (Kizos)

 13. Presentation of course assignments (Kizos)

(4) Teaching and Learning Methods – Evaluation


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Face to face
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών50
Μη επιβλεπόμενη μελέτη36
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος128
Αξιολόγηση Φοιτητών
Projects and exams: (α) Bibliographic essay that can provide up to 4/10 points of the overall evaluation. Three (3) points will be awarded to the essay and one (1) to the presentation. Essays will be delivered on the 12th lecture and presented on the 13th lecture. (b) Written exams. The final written evaluation will provide up to six (6) points of the overall grade.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία