ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 493Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Θερινό Σχολείο
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Σύνολο Μαθήματος2.5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=493


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα του Θερινού Σχολείου Νάξου είναι βασικό μάθημα που γίνεται για δύο εβδομάδες (μέσα έως τέλη Ιουλίου) στην Νάξο και σε εγκαταστάσεις που μας παραχωρεί ο Δήμος Νάξος και Μικρών Κυκλάδων. Το Θερινό Σχολείο Νάξου εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες σε ένα αντικείμενο της ανθρωπογεωγραφίιας, όπως για παράδειγμα πολιτιστική διαχείριση, επιχειρηματικότητα & καινοτομία, νησιωτικότητα και τοπική ανάπτυξη κλπ που ποικίλει κάθε χρόνο και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες φοιτητές στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της γεωγραφίας και ανθρωπογεωγραφίας,
 • Κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και μεθόδους σε βασικά και σημαντικά θέματα της  ανθρωπογεωγραφίας και την σημασία της.
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη των σύγχρονων αντικειμένων της ανθρωπογεωγραφίας,

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 8. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 10. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίο διοργανώνει το Θερινό Σχολείο Νάξου 2017. Το Θερινό Σχολείο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιηθεί με επιτυχία τα προηγούμενα δέκα (14) συνεχή χρόνια (2003-2017), αρχικά στις Λεύκες Πάρου, και στην συνέχεια στην Χώρα Νάξου (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων). Με την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτιστικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται -με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου- ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Πολιτιστικής Νησιωτικής Ανάπτυξης. Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 είναι η μελέτη των θεμάτων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών. Η προσέγγιση που θα δοθεί στο Θερινό Σχολείο είναι διεπιστημονική, όπως απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μεθόδων προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονες τεχνικές & μεθόδους οικονομικής γεωγραφίας, μεθόδων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και κοινωνιολογικών μεθόδων στην προσέγγιση της Τοπικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι εισηγητές καθηγητές και ερευνητές του Θερινού Σχολείου αποτελούν καταξιωμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, ειδικοί στο γνωστικό πεδίο του Θερινού Σχολείου, προερχόμενοι από 10 Διεθνή (Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα) Πανεπιστήμια.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Γίνεται Χρήση μέσω των Νέων Τεχνολογιών τόσο στις  όσο και στις παραδόσεις όσο και στις ασκήσεις.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών28
Μη επιβλεπόμενη μελέτη5
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται τόσο μέσα από εργασίες-ασκήσεις όσο και με γραπτές εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σημειώσεις και Ασκήσεις: στο classweb(open documents)