ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 495Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ-Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Σύνολο Μαθήματος2.5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=495


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες πρέπει μετά την ολοκλήρωση της Διάλεξης να είναι σε θέση:

  • Κατανοήσουν σε βάθος το θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί,
  • Γνωρίσουν τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και να κατανοήσουν τη θέση της έρευνας τους σε σχέση με τη βιβλιογραφία αυτή
  • Ετοιμάσουν ένα επιστημονικό κείμενο
  • Παρουσιάζουν ένα θέμα έρευνας σε ακροατήριο.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η διάλεξη αφορά στην προετοιμασία και δημόσια παρουσίαση θέματος σε συνεργασία με επιβλέποντα καθηγητή.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Επιλογή θέματος σε συνεργασία με επιβλέποντα/ουσα Ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εκπόνηση εργασιών70
Σύνολο Μαθήματος70
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση της διάλεξης γίνεται με προφορική παρουσίαση-εξέταση της ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανώς διδασκόντων ή ενδιαφερομένων


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία