ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 497Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ-Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Πρακτική Άσκηση
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Σύνολο Μαθήματος2.5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=497


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος βοηθά τους φοιτητές/τριες στα παρακάτω:

 • τη γνωριμία των ασκουμένων με εν δυνάμει εργοδότες

 • την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκουμένων

 • την εξοικείωση των ασκουμένων με τις παραγωγικές διαδικασίες

 • την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας

 • τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκουμένων ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία,

 • τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους,

 • τη γνωριμία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων ειδικοτήτων

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 8. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 9. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μια σύντομη απασχόληση υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες, που εκπονείται κυρίως από φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, σε συνεργαζόμενους με το τμήμα Γεωγραφίας φορείς.

Η ΠΑ αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα σύνδεσης των φοιτητών με τον πραγματικό χώρο εργασίας και το επαγγελματικό ‘γίγνεσθαι’, γύρω από την οποία δομούνται όλες οι δράσεις εργασιακής προετοιμασίας των μελλοντικά αποφοίτων γεωγράφων. Επιδίωξη του προγράμματος ΠΑ είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να συμμετάσχουν τουλάχιστον άπαξ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην ΠΑ.

Η ΠΑ μπορεί επίσης να δηλωθεί και ως μάθημα στο 8ο εξάμηνο αλλά έχει μειωμένες διδακτικές μονάδες και προσμετρείται ως μισό μάθημα στις τελικές απαιτήσεις κτήσης του πτυχίου.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Σε εργασιακό περιβάλλον, 20 * 8 ώρες = 160 ώρες ελάχιστο
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ναι ATLAS
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εάν ο φοιτητής έχει επιλέξει την ΠΑ και ως μάθημα τότε η ΠΑ βαθμολογείται από τον επιβλέποντα με βάση τα έντυπα που συμπληρώνει ο φοιτητής στη διάρκεια προετοιμασίας (10%), τη μελέτη της αναφοράς προόδου (20%) και την εκτίμηση του έργου του φοιτητή μέσα από την ανάγνωση όλων των σχετικών εντύπων και την εργασία  2-3 σελίδων που καταθέτει στον καθηγητή (70%). 


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία