ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

Erasmus+

Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών είναι ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που συμμετέχουν δυναμικά στο πρόγραμμα Erasmus+ με έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό αριθμό εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού. Το Τμήμα Γεωγραφίας έχει δημιουργήσει και στηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+, με έναν σημαντικό αριθμό διμερών συμφωνιών με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο να:

  • συμβάλλει σημαντικά στην εξοικείωση των εξερχόμενων φοιτητών/τριών με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μεταξύ των συμμετεχόντων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και στη συναναστροφή των φοιτητών/τριών του Τμήματος με εισερχόμενους φοιτητές/τριες

  • συμβάλλει στη δημιουργία ενός βελτιωμένου διδακτικού περιβάλλοντος, λόγω της συμμετοχής εισερχόμενων φοιτητών/τριων στα μαθήματα και στις διαλέξεις

  • προσφέρει στους/στις εξερχόμενους/ενες φοιτητές/τριες τη δυνατότητα εξοικείωσης με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών

  • προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών

  • προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε μαθήματα που δεν προσφέρονται στο Τμήμα Γεωγραφίας

  • δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα μέσα από την πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+ (Erasmus Traineeships)

  • συμβάλλει στην περαιτέρω αυτονόμηση των φοιτητών/τριών

  • συμβάλλει στην ενίσχυση των επαφών του Τμήματος και των συνεργασιών του με Ιδρύματα στο εξωτερικό

  • συμβάλλει στην προώθηση της διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας και στην ενδυνάμωση διεθνών ακαδημαϊκών δικτύων

  • συμβάλλει να αποκτήσουν τα μέλη του προσωπικού διδακτική εμπειρία και επιμόρφωση σε ένα διεθνές πλαίσιο

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να μετακινηθούν με επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία ενεργοποίησης της κινητικότητάς σας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου http://erasmus.aegean.gr/.

Παρακάτω παρουσιάζονται υπό μορφή ερωτημάτων / απαντήσεων βασικές πληροφορίες που αφορούν σε συχνά ερωτήματα και απορίες υποψηφίων εξερχόμενων φοιτητών/τριών.

Σε ποιο έτος σπουδών μπορώ να υποβάλλω αίτηση για να μετακινηθώ στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση σπουδών ή πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα Erasmus+;

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus του Ιδρύματος, οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους στο εξωτερικό πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο πρώτο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής στο εξωτερικό πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο δεύτερο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.

Πώς θα ενημερωθώ για την προκήρυξη θέσεων για την πραγματοποίηση σπουδών ή πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα Erasmus+;

Οι θέσεις για την πραγματοποίηση σπουδών ή πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα Erasmus+ προκηρύσσονται από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του και αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος.

Για πόσο διάστημα μπορώ να μετακινηθώ στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση;

Για σπουδές το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 3 μήνες με μέγιστο τους 12 μήνες και για πρακτική άσκηση το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 2 μήνες με μέγιστο τους 12 μήνες. Στη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών δεν μπορείτε να υπερβείτε τους 12 μήνες σπουδών και πρακτικής άσκησης συνολικά.

Πού υποβάλλω την αίτηση μου για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+;

Στην προκήρυξη που ανακοινώνει το Γραφείο Erasmus υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης και τις σχετικές προθεσμίες.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να επισυνάψω στην αίτηση μου για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+;

Στην προκήρυξη που ανακοινώνει το Γραφείο Erasmus υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ για σπουδές ή πρακτική άσκηση και ποια είναι η επιχορήγηση που θα λάβω;

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τις χώρες στις οποίες μπορείτε να μετακινηθείτε για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ καθώς και τα ποσά επιχορήγησης φοιτητών/τριών για το ακαδ. έτος 2018-2019: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/1690-miniaia-epixorigisi-foit-gia-praktiki-kai-spoudes

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σε ποια πανεπιστήμια μπορώ να μετακινηθώ για την πραγματοποίηση σπουδών μου;

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus θα βρείτε αρχείο με τις ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος.

Μετά την επιλογή μου από το Γραφείο Erasmus+, τι πρέπει να κάνω ώστε να προετοιμάσω σωστά την κινητικότητα μου στο εξωτερικό;

Συγχρόνως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών-τριών που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus, ενημερώνεστε για τα ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθήστε προκειμένου να ενεργοποιήσετε και να ολοκληρώσετε επιτυχώς την κινητικότητά σας στο εξωτερικό για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Μπορώ να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση ως απόφοιτος/η;

Ναι, μόνο κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής σας και υπό την προϋπόθεση να έχετε υποβάλλει αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά τον τελευταίο χρόνο φοίτησής σας.

Σε ποιους φορείς μπορώ να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση;

Πληροφορίες για τους επιλέξιμους Φορείς/Ιδρύματα όπου μπορείτε μετακινηθείτε για πραγματοποίηση πρακτική άσκηση θα βρείτε εδώ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς φορείς για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Τους φορείς αυτούς ανά χώρα θα τους βρείτε εδώ. Πλατφόρμες αναζήτησης φορέων πρακτικής άσκησης με το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θα μου αναγνωριστούν οι σπουδές μου στο εξωτερικό όταν επιστρέψω;

Πριν την μετακίνηση σας στο εξωτερικό, θα υπογράψετε εσείς, το ίδρυμα υποδοχής και ο Τμηματικός Υπεύθυνος σας τη συμφωνία κινητικότητάς σας στην οποία θα αναγράφονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε και θα εξεταστείτε στο Ίδρυμα του εξωτερικού και τα μαθήματα που θα σας αναγνωριστούν με την επιστροφή σας και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς σας εξέτασης σε αυτά. Με βάση τη φιλοσοφία του προγράμματος, το μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό αποτελεί μέρος των συνολικών σας σπουδών.

Αν εμφανίζομαι ως επιλαχών ή επιλαχούσα στον πίνακα αποτελεσμάτων του γραφείου Erasmus, τι σημαίνει αυτό για την κινητικότητά μου;

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μετακινηθείτε (τουλάχιστον άμεσα) καθώς προηγήθηκαν για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων άλλοι/ες φοιτητές/τριες με περισσότερα μόρια. Ωστόσο, από τη στιγμή που είστε επιλαχόντες/ουσες, σημαίνει ότι πληροίτε τα κριτήρια για μετακίνησή και σε περίπτωση πρόσθετης χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ ή ακύρωσης κινητικότητας φοιτητή/τριας, θα σας καλέσουν γραπτώς από το Γραφείο Erasmus με βάση τη σειρά κατάταξής σας.

Μετά το τέλος της πρακτικής μου άσκησης, πώς μπορώ να αποκτήσω το Europass Mobility Document; Τι οφέλη έχω από την απόκτησή του;

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ «Το έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) είναι ένα προσωπικό έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. εκπαίδευση/ κατάρτιση μέσω προγράμματος Erasmus+, θέση εργασίας στο εξωτερικό, εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση κτλ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Εγγράφου είναι η εμπειρία κινητικότητας να στόχευε στη μάθηση και να πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον» (http://europass.eoppep.gr/index.php/el/mobility ).

Αμέσως μετά τη λήξη της κινητικότητας πρακτικής σας άσκησης σε φορέα του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, και υπό την προϋπόθεση να έχει προβλεφθεί η χορήγηση του Europass Mobility Document, το Γραφείο Erasmus δημιουργεί στην πλατφόρμα του EΟΠΠΕΠ αίτηση χορήγησης Europass Mobility Document. Σε συνεργασία με τον Φορέα Πρακτικής άσκησης σας και τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο, προωθείται η διαδικασία έκδοσης του Europass Mobility Document.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος του Τμήματος μπορεί να μετακινηθεί με επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+ για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση στο εξωτερικό. Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος μπορεί να μετακινηθεί με επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+ για επιμόρφωση στο εξωτερικό. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία ενεργοποίησης της κινητικότητάς σας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου. http://erasmus.aegean.gr/.

Παρακάτω παρουσιάζονται υπό μορφή ερωτημάτων / απαντήσεων βασικές πληροφορίες που αφορούν σε συχνά ερωτήματα και απορίες υποψηφίου εξερχόμενου προσωπικού.

Πώς θα ενημερωθώ για την προκήρυξη θέσεων για την πραγματοποίηση διδασκαλίας ή επιμόρφωσης με το πρόγραμμα Erasmus+;

Οι θέσεις για την πραγματοποίηση διδασκαλίας ή επιμόρφωσης με το πρόγραμμα Erasmus+ προκηρύσσονται από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του και αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του προσωπικού του Ιδρύματος.

Για πόσο διάστημα μπορώ να μετακινηθώ στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+ για διδασκαλία ή επιμόρφωση;

Στη διάρκεια ενός χρόνου δεν μπορείτε να υπερβείτε τους 2 μήνες διδασκαλίας και επιμόρφωσης συνολικά. Για τις κινητικότητες διδασκαλίας ή επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού σε χώρες του Προγράμματος το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιχορηγεί συνολικά από 2 έως 4 μέρες διδασκαλίας και 2 μέρες ταξιδιού ενώ για τις κινητικότητες επιμόρφωσης του διοικητικού προσωπικού επιχορηγεί συνολικά από 2 έως 6 μέρες επιμόρφωσης και 2 μέρες ταξιδιού.

Πόσες ώρες πρέπει να διδάξω στο Ίδρυμα υποδοχής;

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος θα πρέπει να διδάξετε συνολικά 8 ώρες τη βδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερη διάρκειας περίοδο παραμονής για διδασκαλία).

Πού υποβάλλω την αίτηση μου για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+;

Στην προκήρυξη που ανακοινώνει το Γραφείο Erasmus υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης και τις σχετικές προθεσμίες.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να επισυνάψω στην αίτηση μου για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+;

Στην προκήρυξη που ανακοινώνει το Γραφείο Erasmus υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ για διδασκαλία ή επιμόρφωση και ποια είναι η επιχορήγηση που θα λάβω;

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τις χώρες στις οποίες μπορείτε να μετακινηθείτε για διδασκαλία ή επιμόρφωση στο πλαίσιο του Erasmus+ καθώς και τα ποσά επιχορήγησης προσωπικού για το ακαδ. έτος 2018-2019: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/1767-epixorhghsh-proswpikoy-gia-didaskalia-kai-epimorfwsh

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σε ποια πανεπιστήμια μπορώ να μετακινηθώ για την πραγματοποίηση διδασκαλίας;

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus θα βρείτε αρχείο με τις ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος.

Μετά την επιλογή μου από το Γραφείο Erasmus+, τι πρέπει να κάνω ώστε να προετοιμάσω σωστά τη κινητικότητα μου στο εξωτερικό;

Συγχρόνως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus, ενημερώνεστε για τα ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθήστε προκειμένου να ενεργοποιήσετε και να ολοκληρώσετε επιτυχώς την κινητικότητά σας στο εξωτερικό για διδασκαλία ή επιμόρφωση.

Αν εμφανίζομαι ως επιλαχών ή επιλαχούσα στον πίνακα αποτελεσμάτων του γραφείου Erasmus, τι σημαίνει αυτό για την κινητικότητά μου;

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μετακινηθείτε (τουλάχιστον άμεσα) καθώς προηγήθηκαν για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων άλλα μέλη του προσωπικού με περισσότερα μόρια. Ωστόσο, από τη στιγμή που είστε επιλαχόντες/ουσες, σημαίνει ότι πληροίτε τα κριτήρια για μετακίνησή και σε περίπτωση πρόσθετης χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ ή ακύρωσης κινητικότητας προσωπικού, θα σας καλέσουν γραπτώς από το Γραφείο Erasmus με βάση τη σειρά κατάταξής σας.

Επικοινωνία

Για θέματα κινητικότητας στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Επίκ. Καθηγητής Τhomas Tscheulin, email: t.tscheulin@geo.aegean.gr, τηλ. 2251036463, Γραφείο: 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας.

Αναπλ. Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Επίκ. Καθηγητής Βασίλειος Γαβαλάς, email: bgav@geo.aegean.gr, τηλ. 22510364441. Γραφείο: 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας. Γραφείο Erasmus: Email: erasmus@aegean.gr, τηλ. 2251036118, 36165. Δ/νση: Ισόγειο Κτηρίου Διοίκησης, Μυτιλήνη

Επιτροπή Erasmus Τμήματος (απόφαση της με αριθμ. 2/19.09.2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

Τhomas Tscheulin, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος

Βασίλειος Γαβαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος

Βάνα Χίου, ΕΔΙΠ Τμήματος