ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι τα ακόλουθα: το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, και το Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού.

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική υποδομή του Τμήματος Γεωγραφίας

Ιδρύθηκε το 1996 ως Εργαστήριο Πληροφορικής. Το 2002 συγχωνεύθηκε με το εκ-παιδευτικό τμήμα του Εργαστηρίου Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Γεωπληροφορικής. Η λειτουργία του εργαστηρίου συντονίζεται από την Επιτροπή Πληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας και υπο-στηρίζεται από ένα μέλος ΕΤΕΠ και δύο τεχνικούς υπαλλήλους.

Το εργαστήριο στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Γεωγραφίας. Αποτελείται από δύο επιμέρους αίθουσες με δυνατότητα δημιουργίας μιας ενιαίας. Διαθέτει συνολικά 28 σταθμούς εργασίας, με προοπτική στο άμεσο διάστημα να αυξηθούν σε 40.

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας

Το εργαστήριο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος σε επιμέρους πεδία της Φυσικής Γεωγραφίας και του Περιβάλλοντος, όπως:

Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού

Οι σκοποί του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: