ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου. Χωρίζεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), καθένα από τα οποία αποτελείται από 13 εδομάδες μαθημάτων και 2 ή 3 εβδομάδες εξετάσεων. Με το τέλος κάθε εξαμήνου μία εξεταστική περίοδος ακολουθεί, ενώ επαναληπτικές εξετάσεις για κάθε εξάμηνο διεξάγονται τον Σεπτέμβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες κάθε εξαμήνου και των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-22