ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Erasmus+

Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών είναι ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που συμμετέχουν δυναμικά στο πρόγραμμα Erasmus+ με έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό αριθμό εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού. Το Τμήμα Γεωγραφίας έχει δημιουργήσει και στηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+, με έναν σημαντικό αριθμό διμερών συμφωνιών με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο να:

  • συμβάλλει σημαντικά στην εξοικείωση των εξερχόμενων φοιτητών/τριών με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μεταξύ των συμμετεχόντων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και στη συναναστροφή των φοιτητών/τριών του Τμήματος με εισερχόμενους φοιτητές/τριες
  • συμβάλλει στη δημιουργία ενός βελτιωμένου διδακτικού περιβάλλοντος, λόγω της συμμετοχής εισερχόμενων φοιτητών/τριων στα μαθήματα και στις διαλέξεις
  • προσφέρει στους/στις εξερχόμενους/ενες φοιτητές/τριες τη δυνατότητα εξοικείωσης με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών
  • προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε μαθήματα που δεν προσφέρονται στο Τμήμα Γεωγραφίας
  • δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα μέσα από την πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+ (Erasmus Traineeships)
  • συμβάλλει στην περαιτέρω αυτονόμηση των φοιτητών/τριών
  • συμβάλλει στην ενίσχυση των επαφών του Τμήματος και των συνεργασιών του με Ιδρύματα στο εξωτερικό
  • συμβάλλει στην προώθηση της διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας και στην ενδυνάμωση διεθνών ακαδημαϊκών δικτύων
  • συμβάλλει να αποκτήσουν τα μέλη του προσωπικού διδακτική εμπειρία και επιμόρφωση σε ένα διεθνές πλαίσιο

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να μετακινηθούν με επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία ενεργοποίησης της κινητικότητάς σας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου http://erasmus.aegean.gr/.


Επικοινωνία

Για θέματα κινητικότητας στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Erasmus: Email: erasmus@aegean.gr, τηλ. 2251036118, 36165. Δ/νση: Ισόγειο Κτηρίου Διοίκησης, Μυτιλήνη

Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Επίκ. Καθηγητής Τhomas Tscheulin, email: t.tscheulin@aegean.gr, τηλ. 22510 36463, Γραφείο: 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας, Μυτιλήνη.

Αναπλ. Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής Τμήματος, email: gkorres@aegean.gr, τηλ. 22510 36429. Γραφείο: 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας, Μυτιλήνη.