ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Σύμβουλος Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Σύμβουλος Σπουδών

Τι είναι

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών, είναι ένας διδάσκοντας/μια διδάσκουσα του Τμήματoς που προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στους/στις φοιτητές/τριες για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους και για τις διαφορετικές ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Ρόλος Συμβούλου Σπουδών

Συγκεκριμένα, ο/η Σύμβουλος Σπουδών συζητάει με τους φοιτητές/τριες και προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη στα παρακάτω θέματα που αφορούν στις σπουδές τους:

 • Tους/τις βοηθάει ώστε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 • Παρακολουθεί τις κλίσεις τους και τους/τις καθοδηγεί στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων, αλλά και στην επιλογή ομάδων μαθημάτων – κατευθύνσεων σπουδών,
 • Τους/τις κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού,
 • Τους/τις συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.),
 • Τους/τις καθοδηγεί για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

************

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένος ο κατάλογος όλων των ενεργών φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωγραφίας (με ένδειξη Α.Μ.) κατανεμημένος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ αλφαβητικά, τα οποία ορίστηκαν ως σύμβουλοι σπουδών τον Απρίλιο 2019, με σκοπό όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να αντιστοιχούν σε έναν/μια Σύμβουλο:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=66&t=24864

Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Γεωγραφίας στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 17/19.4.2019 για την εφαρμογή του θερμού του Συμβούλου Σπουδών, διευκρινίζονται τα εξής:

 • Ο/Η Σύμβουλος δεν θα αλλάζει κατά τη διάρκεια των σπουδών, ακόμη και αν ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών από αυτές στις οποίες διδάσκει ο/η Σύμβουλος.
 • Αλλαγή Συμβούλου μπορεί να γίνει έπειτα από σχετική αίτηση ενός εκ των 2 μερών (Σύμβουλος / φοιτητής/τρια) και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους οι νέοι/ες φοιτητές/τριες θα κατανέμονται ανά μέλος ΔΕΠ αλφαβητικά και ισόποσα.
 • Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή και εξαμήνου θα πραγματοποιείται μία ενημερωτική συνάντηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος με τους/τις Συμβούλους. Η συνάντηση θα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τους Συμβούλους τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εξαμήνων στις ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών των μελών ΔΕΠ που αναρτώνται στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και στο ακαδημαϊκό τους email.
 • Ο κατάλογος των φοιτητών/τριών που επισυνάπτεται στον ανωτέρω σύνδεσμο θα επικαιροποιείται μετά την ένταξη των νέων φοιτητών/τριών κάθε ακαδημαϊκού έτους και μετά την αποχώρηση των φοιτητών/τριών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και αναγορεύονται πτυχιούχοι/ες.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένος ο κατάλογος όλων των ενεργών φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωγραφίας (με ένδειξη Α.Μ.) κατανεμημένος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ αλφαβητικά, τα οποία ορίστηκαν ως σύμβουλοι σπουδών τον Απρίλιο 2019, με σκοπό όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να αντιστοιχούν σε έναν/μια Σύμβουλο:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=66&t=24864

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένος ο κατάλογος των πρωτοετών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Τμήματος Γεωγραφίας (με ένδειξη Α.Μ.)  κατανεμημένος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίστηκαν ως σύμβουλοι σπουδών τον Απρίλιο 2019, με σκοπό όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να αντιστοιχούν σε έναν/μια Σύμβουλο:

https://geography.aegean.gr/files//symvouloi_2019-20.pdf

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένος ο κατάλογος των πρωτοετών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Τμήματος Γεωγραφίας (με ένδειξη Α.Μ.)  κατανεμημένος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίστηκαν ως σύμβουλοι σπουδών τον Απρίλιο 2019, με σκοπό όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να αντιστοιχούν σε έναν/μια Σύμβουλο:

https://geography.aegean.gr/files//symvouloi_2020-21.pdf

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένος ο κατάλογος των πρωτοετών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του Τμήματος Γεωγραφίας (με ένδειξη Α.Μ.)  κατανεμημένος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίστηκαν ως σύμβουλοι σπουδών τον Απρίλιο 2019, με σκοπό όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να αντιστοιχούν σε έναν/μια Σύμβουλο:

https://geography.aegean.gr/files//symvouloi_2021-22.pdf

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένος ο κατάλογος των πρωτοετών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Τμήματος Γεωγραφίας (με ένδειξη Α.Μ.)  κατανεμημένος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίστηκαν ως σύμβουλοι σπουδών τον Απρίλιο 2019, με σκοπό όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να αντιστοιχούν σε έναν/μια Σύμβουλο:

https://geography.aegean.gr/files//symvouloi_2022-23.pdf

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μυτιλήνη 26/6/2019