ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

 

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να απασχοληθούν σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Χρήσιμα αρχεία - Συνδέσεις

Κατάταξη φοιτητών/φοιτητριών

Διοικητικά έγγραφα