Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςΚωδικός ΜαθήματοςPdf
1
ΓΕΩ 100
2
ΓΕΩ 101
3
ΓΕΩ 102
4
ΓΕΩ 103
5
ΓΕΩ 104
6
ΓΕΩ 105
7
ΓΕΩ 106
8
ΓΕΩ 107
9
ΓΕΩ 108
10
ΓΕΩ 109
11
ΓΕΩ 150
12
ΓΕΩ 151
13
ΓΕΩ 200
14
ΓΕΩ 201
15
ΓΕΩ 202
16
ΓΕΩ 203
17
ΓΕΩ 204
18
ΓΕΩ 205
19
ΓΕΩ 206
20
ΓΕΩ 207
21
ΓΕΩ 208
22
ΓΕΩ 300
23
ΓΕΩ 301
24
ΓΕΩ 499

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ομάδα 1: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςΚωδικός ΜαθήματοςPdf
1
ΓΕΩ 210
2
ΓΕΩ 211
3
ΓΕΩ 212
4
ΓΕΩ 310
5
ΓΕΩ 311
6
ΓΕΩ 312
7
ΓΕΩ 313
8
ΓΕΩ 314
9
ΓΕΩ 317
10
ΓΕΩ 410
11
ΓΕΩ 412

Ομάδα 2: Ανθρωπογεωγραφία

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςΚωδικός ΜαθήματοςPdf
1
ΓΕΩ 220
2
ΓΕΩ 222
3
ΓΕΩ 230
4
ΓΕΩ 321
5
ΓΕΩ 323
6
ΓΕΩ 324
7
ΓΕΩ 328
8
ΓΕΩ 329
9
ΓΕΩ 332
10
ΓΕΩ 333
11
ΓΕΩ 335
12
ΓΕΩ 420
13
ΓΕΩ 426

Ομάδα 3: Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςΚωδικός ΜαθήματοςPdf
1
ΓΕΩ 231
2
ΓΕΩ 328
3
ΓΕΩ 329
4
ΓΕΩ 330
5
ΓΕΩ 331
6
ΓΕΩ 332
7
ΓΕΩ 333
8
ΓΕΩ 334
9
ΓΕΩ 335
10
ΓΕΩ 336
11
ΓΕΩ 431
12
ΓΕΩ 448

Ομάδα 4: Γεωπληροφορική

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςΚωδικός ΜαθήματοςPdf
1
ΓΕΩ 240
2
ΓΕΩ 241
3
ΓΕΩ 340
4
ΓΕΩ 341
5
ΓΕΩ 342
6
ΓΕΩ 343
7
ΓΕΩ 440
8
ΓΕΩ 441
9
ΓΕΩ 443
10
ΓΕΩ 444

Προαιρετικά Μαθήματα

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςΚωδικός ΜαθήματοςPdf
1
ΓΕΩ 315
2
ΓΕΩ 316
3
ΓΕΩ 322
4
ΓΕΩ 325
5
ΓΕΩ 327
6
ΓΕΩ 337
7
ΓΕΩ 344
8
ΓΕΩ 350
9
ΓΕΩ 351
10
ΓΕΩ 411
11
ΓΕΩ 413
12
ΓΕΩ 414
13
ΓΕΩ 415
14
ΓΕΩ 416
15
ΓΕΩ 421
16
ΓΕΩ 422
17
ΓΕΩ 423
18
ΓΕΩ 424
19
ΓΕΩ 425
20
ΓΕΩ 427
21
ΓΕΩ 430
22
ΓΕΩ 432
23
ΓΕΩ 442
24
ΓΕΩ 445
25
ΓΕΩ 446
26
ΓΕΩ 447
27
ΓΕΩ 450
28
ΓΕΩ 481
29
ΓΕΩ 482
30
ΓΕΩ 483
31
ΓΕΩ 493
32
ΓΕΩ 495
33
ΓΕΩ 497