ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2023

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών από ακαδ. έτος 2020-2021

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ως το ακαδ. έτος 2019-2020


Α’ ΕΤΟΣ Β’ ΕΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισαγωγή στη Γεωλογία

Περιβαλλοντική Γεωλογία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Αγγλικά I (English for Specific Purposes - ESP)

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα σε Φοιτητές Erasmus – Α1

Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα σε Φοιτητές Erasmus – Α2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Αγγλικά IΙ (English for Academic Purposes - EAP)

Νησιωτική Γεωγραφία

Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα σε Φοιτητές Erasmus – Α1

Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα σε Φοιτητές Erasmus – Α2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Πόλεις & Περιφέρειες στη Λατινική Αμερική

Παιδαγωγική Ψυχολογία

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας

Αστική Ανάλυση

     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υποδομές & Χωρική Ανάπτυξη

Αστική ΑνάλυσηΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σύνορα και Διασυνοριακές Ζώνες

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γ’ ΕΤΟΣ Δ’ ΕΤΟΣ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Χαρτογράφηση

Οικογεωγραφία της Μεσογείου & της Ελλάδας

Περιβαλλοντική Γεωγραφία

Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Βιογεωγραφία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης

Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής

Γεωγραφία της Κατοικίας

Εκτίμηση & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Γεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου

Human Geography: An  Introduction

Aegean Geography: Environment and Threats

Κοινωνιολογία των Πόλεων και του Περιβάλλοντος

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υδρογεωγραφία

Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών

Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Θέματα Γεωπολιτκής Ανάλυσης

Οικονομική του Χώρου

Τουρισμός και Ανάπτυξη

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ιστορική Γεωγραφία

Γεωγραφία Μητροπολιτικών Περιοχών

Γεωγραφία και Ανάπτυξη του Περιαστικού Χώρου

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ιστορία της Γεωγραφίας

Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετανάστευση στην Ευρώπη

Ανάλυση και Αντίληψη Τοπίου

Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη

Παγκοσμιοποίηση & Άνιση Ανάπτυξη

Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας

Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική

Οικονομική του Χώρου

Τουρισμός και Ανάπτυξη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές

Γεωγραφία και Ανάπτυξη του Περιαστικού ΧώρουΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οικιστική Ανάπτυξη

Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας

Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη

Παγκοσμιοποίηση & Άνιση Ανάπτυξη

Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ειδικά Θέματα Γεωγραφικής Ανάλυσης

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση Γεωχωρικών Δεδομένων

Ειδικά Θέματα Γεωπληροφορικής

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ειδικά Θέματα Χαρτογραφίας

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας

Θερινό Σχολείο

Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη

Πρακτική Άσκηση

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Διαχείριση Γεωτόπων

Κλίμα και Άνθρωπος

Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελληνική Οικονομία

Introduction to Spatial Development Planning

Geoinformatics

Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

Επιχειρηματικότητα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Γενική Μετεωρολογία

Πολιτική Γεωγραφία Βαλκανικού & Ανατολικο-Μεσογειακού Χώρου

Γενική Διδακτική