ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Undergraduate Curriculum

Required Courses

Α/ΑCourse TitleCode NumberPdf
1
GEO 101
2
GEO 102
3
GEO 103
4
GEO 104
5
GEO 106
6
GEO 107
7
GEO 108
8
GEO 109
9
GEO 110
10
GEO 200
11
GEO 201
12
GEO 202
13
GEO 203
14
GEO 204
15
GEO 205
16
GEO 206
17
GEO 207
18
GEO 208
19
GEO 211
20
GEO 222
21
GEO 300
22
GEO 302
23
GEO 341
24
GEO 499

Required Elective Courses

Group 1: Physical Geography and Environment

Α/ΑCourse TitleCode NumberPdf
1
GEO 210
2
GEO 212
3
GEO 310
4
GEO 311
5
GEO 312
6
GEO 313
7
GEO 314
8
GEO 317
9
GEO 410
10
GEO 412

Group 2: Human Geography

Α/ΑCourse TitleCode NumberPdf
1
GEO 220
2
GEO 230
3
GEO 231
4
GEO 321
5
GEO 323
6
GEO 324
7
GEO 328
8
GEO 329
9
GEO 332
10
GEO 333
11
GEO 335
12
GEO 420
13
GEO 426
14
GEO 449
15
GEO 453

Group 3: Spatial Development and Planning

Α/ΑCourse TitleCode NumberPdf
1
GEO 231
2
GEO 328
3
GEO 329
4
GEO 330
5
GEO 331
6
GEO 332
7
GEO 333
8
GEO 334
9
GEO 335
10
GEO 336
11
GEO 421
12
GEO 433
13
GEO 446
14
GEO 453

Group 4: Geo-Informatics

Α/ΑCourse TitleCode Number
1
GEO 241
2
GEO 342
3
GEO 343
4
GEO 344
5
GEO 440
6
GEO 441
7
GEO 442
8
GEO 443
9
GEO 452
10
GEO 454

Elective Courses

Α/ΑCourse TitleCode NumberPDF
1
ΓΕΩ 001
2
ΓΕΩ 002
3
GEO 150
4
GEO 151
5
GEO 154
6
GEO 315
7
GEO 322
8
GEO 325
9
GEO 327
10
GEO 337
11
GEO 350
12
GEO 351
13
GEO 411
14
GEO 413
15
GEO 414
16
GEO 415
17
GEO 416
18
GEO 422
19
GEO 423
20
GEO 424
21
GEO 425
22
GEO 427
23
GEO 430
24
GEO 450
25
GEO 481
26
GEO 482
27
GEO 483
28
Geoinformatics
ΓΕΩ 484
29
GEO 493
30
GEO 495
31
GEO 497

Courses from other Departments

Α/ΑCourse TitleCode NumberPdf
1
ΚΑ 119
2
ΚΟΙ 213
3
PER 343