ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορρές Γεώργιος , Καθηγητής - Αναγνώστου Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής

Journal of Regional Socio-Economic Issues (JRSEI)

Σκοπός

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: (α) οικονομική γεωγραφία, (β) περιφερειακή ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός (Ελλάδα, ΕΕ), (γ) οργάνωση και σχεδιασμός χώρων καινοτομίας, (δ) τοπική ανάπτυξη, οικονομικά δίκτυα και σχεδιασμός. Η έρευνα θα προωθείται μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, μέσω των μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μετα-διδακτορικών εργασιών και μέσω του συνδιασμού των παραπάνω, ενώ η διδασκαλία θα συνθέτει υφιστάμενες γνώσεις με τα νέα ερευνητικά δεδομένα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Eιδικότεροι στόχοι

 • Η κάλυψη υπαρχουσών διδακτικών αναγκών του Τμήματος Γεωγραφίας στις παραπάνω γνωστικές περιοχές της Ανθρωπογεωγραφίας, της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης του χώρου σε αλληλεπίδραση με αποτελέσματα διεθνών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Η κάλυψη των διδακτικών αναγκών δίνει έμφαση στο μεν προπτυχιακό επίπεδο στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, στο δε μεταπτυχιακό επίπεδο στη διεξαγωγή ασκήσεων, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.
 • Η επέκταση του παραπάνω διδακτικού ρόλου με τη δημιουργία κόμβου καινοτομικής διδασκαλίας, με εικόνα και ήχο και με τις νέες τεχνολογίες, στα πλαίσια διεθνών διαπανεπιστημιακών δικτύων, και η στήριξη διατμηματικών κύκλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Εργαστήρια.
 • Η ανάπτυξη, ο συντονισμός και η εκπόνηση ελληνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και την επέκτασή του σε κόμβο καινοτομικής έρευνας στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης και του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου.
 • Η κατάρτιση νεαρών επιστημόνων ερευνητών με τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών.
 • Η στήριξη διδακτορικών διατριβών και η μεταδιδακτορική εξειδίκευση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σε θέματα του γνωστικού και ερευνητικού αντικειμένου του Εργαστηρίου και η παροχή συμβουλών για μεταπτυχιακές σπουδές, με στήριξη των βάσεων δεδομένων του Εργαστηρίου.
 • Η οργάνωση διεθνών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, κύκλων μαθημάτων συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, η μετάκληση διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων και επιστημόνων, κλπ. για την προώθηση των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών του Eργαστηρίου και η προώθηση δημοσιεύσεων των ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και βιβλία/geography
 • Η δημιουργία βάσης αναπτυξιακών, περιφερειακών κοινωνικο-οικονομικών και χωροταξικών δεδομένων για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και των ερευνητικών προτάσεων του εργαστηρίου. Η διασύνδεση με ανάλογες βάσεις δεδομένων της χώρας και του εξωτερικού. Η συγκέντρωση βιβλιογραφικών και πληροφοριακών πηγών κάθε είδους και η αξιοποίησή τους τόσο για τις ανάγκες της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας του εργαστηρίου. Η παραγωγή διδακτικού υλικού για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σκοπούς.
 • Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παρ. 6 του Νόμου 1268/82, όπως και των εκάστοτε ισχυόντων νομοθετημάτων, ιδιαίτερα στην τοπική νησιωτική κοινωνία.
 • Η συνεργασία με ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και η προώθηση και διερεύνηση του σχεδιασμού και διαχείρισης των αναπτυξιακών και χωροταξικών προβλημάτων ανάπτυξης του ελληνικού χώρου, και ιδιαίτερα των νησιωτικών και συνοριακών περιοχών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου.

Στελέχωση του Εργαστηρίου

Μέλη Εργαστηρίου
Όνομα Ιδιότητα Βιογραφικό
Δρ. Αλέξανδρος Αφουξενίδης Ερευνητής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Σπύρος Αναγνώστου Ερευνητής Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Θεόδωρος Ιωσηφίδης Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Λίλα Λεοντίδου Ομότιμη Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Γεώργιος Σιδηρόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Γεώργιος Τσομπάνογλου Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Χρυσάνθη Πετροπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Στέλιος Γκιάλης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Ηλίας Κουρλιούρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Βασίλειος Γαβαλάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Ελένη Πρασσά Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Αλίκη Δημοσθένους Ερευνήτρια Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Χαράλαμπος Λούκα Αναπληρωτής Καθηγητής, American College, Λευκωσία, Κύπρος Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Μαρία Μιχαηλίδη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Στυλιανός Αλεξιάδης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ελληνικά | Αγγλικά
Μαρία Ε. Γιουμούκη Ερευνήτρια Ελληνικά | Αγγλικά
Δρ. Φραγκίσκος Ξηρουχάκης Εξωτερικός Συνεργάτης Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελληνικά | Αγγλικά
Αδαμαντία Κωνσταντάρα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας Ελληνικά | Αγγλικά
Γεωργία Τόπακα Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας Ελληνικά | Αγγλικά
Κωνσταντίνος Μπογιατζής  Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας Ελληνικά | Αγγλικά
Αθανάσιος Ασμενούδης Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας Ελληνικά | Αγγλικά

Ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες

 • τρέχοντα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
 • προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων
 • τρέχουσες πτυχιακές εργασίες
 • τρέχουσες μεταπτυχιακές διατριβές
 • τρέχουσες διδακτορικές διατριβές

Χώρος και εξοπλισμός

Το εργαστήριο στεγάζεται στο χώρο του πρώην εργαστηρίου «REM». Για την ικανοποιητική λειτουργία του θα απαιτηθεί ο πιο κάτω επιπλέον εξοπλισμός:

 • 7 ΗΥ
 • 1 εκτυπωτής laser βαρειάς χρήσης
 • 1 εκτυπωτής inkject βαρειάς χρήσης
 • 1 τηλεφωνική συσκευή
 • 1 συσκευή φαξ
 • 1 φωτοτυπικό μηχάνημα
 • 1 θερμοκολλητική συσκευή
 • 7 τραπέζια ΗΥ, 7 καθίσματα, 1 βιβλιοθήκη, 1 ντουλάπα

Research Publications