ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Επαγγελματικές Προοπτικές

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωγραφίας έχουν στη διάθεση τους ένα ευρύ και ενδιαφέρον φάσμα επαγγελματικών επιλογών και προοπτικών σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και αλλού.

Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας στους αποφοίτους του εγγυάται ότι οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανάλυση και διαχείριση μιας μεγάλης ποικιλίας ζητημάτων του χώρου, να συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθημάτων Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση καθώς και να ασχοληθούν με την έρευνα.

Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται γενικά με την χωρική ανάλυση και διαχείριση αντικειμένων όπως:

 • χαρτογραφικές μελέτες

 • διαχείριση και ανάπτυξη G.I.S. συστημάτων και γεωγραφικών δεδομένων

 • ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων

 • χωρική ανάλυση φαινομένων και διεργασιών

 • μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης

 • χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες

 • τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες

 • περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες

 • μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων

 • μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης

 • μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες)

 • μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια

 • έρευνες αγοράς

 • διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών σχέσεων

Διδασκαλία

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση αφορά στη συστηματική παρουσίαση όλου του φάσματος της γνώσης που παρέχει καθώς και των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η σύγχρονη Γεωγραφία.

Έρευνα

Η έρευνα στη Γεωγραφία καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αλληλεπίδραση ανθρώπου και χώρου μέσα στο χρόνο – από τα τεχνικά και τεχνολογικά ζητήματα της ηλεκτρονικής ανάλυσης του χώρου μέχρι τα φιλοσοφικά ζητήματα των αξιακών συστημάτων που προσδιορίζουν τον τρόπο αντίληψης και χρήσης του.

Υπηρεσίες

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στις θεματικές περιοχές που προαναφέρθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες

 • Περιφερειακές διοικήσεις

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, ΟΤΑ)

 • Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών

 • Ιδρύματα Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

 • Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ερευνητικά Κέντρα

 • Στρατιωτικές Σχολές

 • Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων

 • Στατιστικές Υπηρεσίες

 • Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις

 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • Μελετητικά γραφεία

 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Επαγγελματική κατοχύρωση

Για την επαγγελματική κατοχύρωση των γεωγράφων, η Επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης του Τμήματος Γεωγραφίας διαμόρφωσε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο και δημοσιεύθηκε επίσημα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΔ 147, ΦΕΚ 124, 4/6/2002). Σύμφωνα με αυτό το ΠΔ, ο πτυχιούχος γεωγράφος μπορεί να απασχοληθεί:

 • Σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα:

  • για την εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, τουριστικών και χαρτογραφικών μελετών

  • για την οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

  • ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, αξιοποίησης κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης κινήτρων, τουριστικής ανάπτυξης κλπ.

  • για την παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου

  • για τη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  • για την εκπόνηση φυσικογεωγραφικών μελετών.

 • Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου.

 • Σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 • Σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

 • Στην εκπαίδευση, καθώς και στην επιμόρφωση των ασχολούμενων με τη γεωγραφική εκπαίδευση.

Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Το Σχέδιο Νόμου και η Εγκύκλιος που περιγράφουν τη διαδικασία ένταξης των αποφοίτων στην εκπαίδευση βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση: https://geography.aegean.gr/misc/index.php?content=0

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη γενικότερη προσπάθεια των αποφοίτων για αναζήτηση είτε επαγγελματικών ευκαιριών είτε δυνατοτήτων συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν:

 • ενημέρωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας και το προφίλ των αποφοίτων γεωγράφων

 • παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας – τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του στο Διαδίκτυο

 • καθημερινή παρακολούθηση του ημερήσιου τύπου όσον αφορά θέσεις εργασίας, μεταπτυχιακά, υποτροφίες και προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων

 • καταγραφή των αποφοίτων των τμημάτων σε βάση δεδομένων και συχνής επαφής μαζί τους μέσω περιοδικών εκδόσεων του Γραφείου

 • διατήρηση βάσης δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα αποφοίτων και διακίνησης τους σε ενδιαφερόμενους εργοδότες

 • έκδοση συμβουλευτικών φυλλαδίων για: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξης επιλογής, συνοδευτικής επιστολής, συστατικής επιστολής και παραγωγής διαφημιστικού υλικού για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα Τμήματά του

 • διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας με εταιρείες και ανάπτυξη επαφών μαζί τους για ανεύρεση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης

 • ανεύρεση πληροφοριών για μεταπτυχιακές σπουδές

 • ενημέρωση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις τάσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε σχέση με το προφίλ των αποφοίτων

 • διατήρηση και καθημερινή ανανέωση της ηλεκτρονική ιστοσελίδας του Γραφείου για επίκαιρη παροχή πληροφοριών

Η Επιτροπή Αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας, χρησιμοποιώντας το “Newsletter των Αποφοίτων” μεριμνά για τη διαρκή και απρόσκοπτη επικοινωνία του Τμήματος με τους αποφοίτους του και την ενημέρωση τους σχετικά με εργασιακά και επιστημονικά θέματα.