ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

Εγκαταστάσεις

Από το φθινόπωρο του 2002 το κτήριο του Τμήματος Γεωγραφίας χωροθετείται στο Λόφο Πανεπιστημίου. Οι εγκαταστάσεις είναι συνολικού εμβαδού 5.000 τ.μ. και κατανέμονται σε τέσσερις ορόφους.

  • ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 θέσεων
  • τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 90 θέσεων
  • δυο αίθουσες σεμιναρίων χωρητικότητας 20 θέσεων
  • οκτώ χώρους εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων
  • μια αίθουσα συνεδριάσεων και γενικών συνελεύσεων
  • μια αίθουσα τηλεκπαίδευσης
  • είκοσι δυο γραφεία διδασκόντων
  • δύο γραφεία διοικητικού, εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού
  • δύο γραφεία συλλόγων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  • διάφορους βοηθητικούς χώρους