ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2023

Απογραφή Αποφοίτων

Αγαπητοί μας απόφοιτοι

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπό το συντονισμό του αντιπρύτανη κ. Συρόπουλου(*), έκανε μια προσπάθεια για την απογραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων του την περίοδο Μάρτιος-Αύγουστος 2015. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου αποφοίτων μέσω του οποίου θα γίνεται η διαρκής ενημέρωση των αποφοίτων για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του (σεμινάρια, ημερίδες, κ.ά.), για την αγορά εργασίας και για άλλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους αποφοίτους. Παράλληλα, μέσω αυτού του δικτύου επιδιώκεται η διαρκής ενημέρωση του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του για την πορεία των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, εντός και εκτός Ελλάδας, των ευρύτερων δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων τους και των απόψεων τους για τα αντικείμενα των σπουδών τους, μεταξύ άλλων.

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας αυτής ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 και το Πανεπιστήμιο μας παρέδωσε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της απογραφής ώστε κάθε Τμήμα να συνεχίσει την προσπάθεια και να διαχειριστεί πλέον κατ’ ιδίαν το δίκτυο των αποφοίτων του. Στο Τμήμα Γεωγραφίας το ποσοστό κάλυψης των αποφοίτων ήταν μόνο 37%. Αυτό σημαίνει ότι προέχει να ολοκληρωθεί η απογραφή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, και να τεθεί σε λειτουργία ένας μηχανισμός περιοδικής επικαιροποίησης των δεδομένων και διαρκούς, αμοιβαίας ενημέρωσης αποφοίτων, Τμήματος Γεωγραφίας και Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας να συμπληρώσετε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.

Τα στοιχεία που παρέχετε δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο για λόγους επικοινωνίας, όπως άλλωστε γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Η καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων σας από συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί σύννομη διαδικασία, έτσι όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν2472/1997 που αφορά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση έχετε το προφανές δικαίωμα να μην συμμετάσχετε στην προσπάθεια αυτή, αν και ελπίζω ότι θα μας δώσετε τη χαρά να σας εντάξουμε επίσημα στους καταλόγους των αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να αναπτύξουμε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες και ουσιαστική επικοινωνία.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες σας τις προσπάθειες... το αξίζετε!

Νικόλαος Σουλακέλλης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

(*) Η προσπάθεια καταγραφής των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους, είναι μία επίσημη απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρακτικά Συνεδρίασης Συγκλήτου, αρ. 02/30.10.2014, Θέμα 2ο: 2.1.7 : Οργάνωση ακαδημαϊκής κοινότητας αποφοίτων).