ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Τερκενλή Θεανώ
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Ανθρωπογεωγραφία/ Πολιτισμική Γεωγραφία, Το Πολιτισμικό Τοπίο, Γεωγραφία του Τουρισμού (Επιστήμη του Τουρισμού)
Τηλέφωνο:
22510 36414
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:t.terkenli@aegean.gr
Ιστοσελίδα:https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=terkenli#
Σπουδές:
 • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (1983) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • M.Sc.Αρχιτεκτονική Τοπίου (1986), University of Wisconsin-Madison, ΗΠΑ
 • Ph.D. Γεωγραφία (1993), University of Minnesota-Twin Cities, ΗΠΑ
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Γεωγραφίες του τοπίου: αντίληψη, εννοιολόγηση, νοηματοδότηση, ανάλυση, σχεδιασμός και διαχείριση του τοπίου
 • Τοπίο και τουρισμός, τοπία τουρισμού
 • Ανθρωπογεωγραφία, πολιτισμική γεωγραφία και γεωγραφίες της καθημερινής ζωής
 • Κριτικές και πολιτισμικές γεωγραφικές προσεγγίσεις στον τουρισμό και στην αναψυχή
 • Πολιτισμική αλλαγή στις σύγχρονες κοινωνίες από την παγκόσμια στην τοπική κλίμακα
 • Οι έννοιες της πολιτισμικής ταυτότητας, της πολιτισμικής βιωσιμότητας/ αειφορίας, του τόπου, της εστίας και του ανήκειν στην γεωγραφική σκέψη και την καθημερινή ζωή
 • Η δημιουργία και οι χωρο-χρονικές μεταβολές του Αιγαιακού πολιτισμικού τοπίιου
 • Γεωγραφίες του τουρισμού και της ανάπτυξης, του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού
 • Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και οι νέες χωρικότητες της καθημερινής ζωής
 • Ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις κοινωνικές επιστήμες
 • Ουμανιστικές επιστημολογίες στην γεωγραφία
 • Ελλάδα, Αιγαίο, Μεσόγειος, Αφρική, Βόρειος Αμερική, Ευρώπη
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2019-2026: LIFE-IP AdaptInGR (“Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, Project No: LIFE17 IPC) European Commission, LIFE Integrated Projects 2017, Climate Action, Ministry of Environment and Energy. - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2020-2023: SPOT (“Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation”) European Commission research project (www.SPOTprojectH2020.eu) funded by the European Commission H2020 Programme, Project No: 870644. - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2013-2017: COST IS1204 (Tourism, wellbeing and ecosystem services) - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2012-2015: COST FP1204 (Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests) - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2010-2015: VOLANTE (Visions Of LANd use Transitions in Europe) - Scientific coordinator for Greece
 • 2007-2015: MEDSCAPES (Development of Landscape Character Assessment as a tool for effective conservation of natural heritage in the Eastern Mediterranean) - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2009-2012: PAM-INA (Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action) 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP - Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2008-2009: Europe’s Socio-Cultural Borders—Inherited Perceptions and the Modern Landscapes - partner
 • 2008-2009: Atlas of Cultural Landscapes of Greece - scientific expert and consultant
 • 2006-2009: Cultural Tourism Cross-Border Development - scientific coordinator
 • 1999-1999: Training of the UC Faculty Through International Field Work: Integrating the Sustainable Development of Communities into the Globalization Initiative, University of Cincinnati Faculty Development Council - Επιστημονική συνεργάτης
 • 1999-1999: Planning of Sustainable Development of the Municipality of Hersonissos, N. Herakleion, Crete, part of the summer interdisciplinary research project of the School of Planning of the University of Cincinnati “Training of the UC Faculty Through International Field Work: Integrating the Sustainable Development of Communities into the Globalization Initiative - scientific coordinator
 • 1999-1999: Cultural Landscapes of the Aegean: A Film for the Museum of Natural History of Sigri, Lesvos -
 • 1998-1999: Δημιουργία video «Τοπία στο Βόρειο Αιγαίο: Ιστορία και Φύση» στο πλαίσιο προγράμματος με τίτλο «Παραγωγή του Οπτικο-Ακουστικού Υλικού και των Πολυμέσων Παρουσίασης των Οικοσυστημάτων του Αιγαίου στο Μουσείο Σιγρίου - Επιστημονική υπεύθυνος
 • 1997-1999: Aegean Archipelago: Preservation and Management Plan for Randi Forest, Ikaria, Greece - basic member of main research team
 • 1996-1997: The Last Generation: A Videotaping Project of Cultural Parameters of the Island of Lesvos, Greece - Επιστημονική συνεργάτης
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής (Προπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Τουρισμός και Ανάπτυξη (Προπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Γεωγραφία του Τουρισμού (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και την Πολιτική του Τουρισμού)
 • Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός (πρώην: Πολιτισμικές Διαστάσεις της Κοινωνίας των Δικτύων) (1ο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία (2ο Μεταπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Πολιτισμική Γεωγραφία (Προπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Mediterranean Futures (Μεταπτυχιακό Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών)
 • Geography of Tourism (International Master in Sustainable Tourism Development, Cultural Heritage, Society and Environment, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Université Paris 1—Panthéon-Sorbonne)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, David Pearlmutter, Carlo Calfapietra, Roeland Samson, Liz O'Brien, Silvija Krajter Ostoić, Giovanni Sanesi, Rocío Alonso del Amo (συνεπιμέλεια-contributing editor). ISBN: 978-3-319-50279-3 (Print) 978-3-319-50280-9 (Online). Springer: 2017.

 2. Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean in Transition, επιμέλεια με Louis F. Cassar και Annick Douguedroit, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015

 3. What is Geography? του Alastair Bonnett, επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης με τίτλο «Γεωγραφία. Μια Εισαγωγή», Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2010.

 4. European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond, επιμέλεια με Zoran Roca, Theo Spek, Tobias Pleininger και Franz Hoechtl. Λισσαβώνα: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2007.

 5. Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, επιμέλεια με Θεόδωρο Ιωσηφίδη και Ιωάννη Χωριανόπουλο, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007.

 6. Landscapes of a New Cultural Economy of Space, co-edited with Anne-Marie d’Hauteserre, Dordrecht: Springer/ Kluwer Academic Press, 2006.

 7. Τουριστική Γεωγραφία, με Νικόλαο Μεταξίδη και Παρασκευή Ραφτοπούλου. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003.

 8. Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1996.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Tourism: a story of success, με Harry Coccossis, στο Regis Darques et al. (Eds.) The Geography of Greece. Managing Crises and Building Resilience (World Regional Geography Book Series). Dordrecht: Springer: forthcoming in 2020.

 2. Recreational Use of Urban Green Infrastructure: The Tourist’s Perspective, με Simon Bell, Ivana Živojinović, Jelena Tomićević-Dubljević, Thomas Panagopoulos, Inga Straupe, Oliver Toskovic, Katarina Kristianova, Lina Straigyte, Liz O'Brien, στο The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, David Pearlmutter, Carlo Calfapietra, Roeland Samson, Liz O'Brien, Silvija Krajter Ostoić, Giovanni Sanesi, Rocío Alonso del Amo (eds). ISBN: 978-3-319-50279-3 (Print) 978-3-319-50280-9 (Online). Springer: 2017.

 3. The challenge of tourism in terraced landscapes, με Castiglioni, Benedetta και Cisani Margherita. In Mauro Varotto, Luca Bonardi, Paolo Tarolli, Mauro Agnoletti (Eds) World Terraces Landscapes: History, Environment, Quality of Life, Environmental History, Vol. 9, 2018. ISBN: 978-3-319-96814-8, 432747_1_En, (18)

 4. Tourism impacts of international arts festivals in Greece. The cases of the Kalamata Dance Festival and Drama Short Film Festival, με Vasiliki Georgoula, στο Innovative Approaches to Tourism and Leisure, Vicky Katsoni & Kathy Velander (επιμ.) pp 101-114. Dordrecht: Springer 2017.

 5. Γεωγραφία του Τουρισμού. Κριτικές αναγνώσεις του χώρου, του τόπου και της εμπειρίας του τουρισμού, στον Συλλογικό Τόμο–Επιτομή του Ελληνικού Τουρισμού με τίτλο Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Πάρις Τσάρτας & Περικλής Λύτρας (επιμ.), σελ 225-234. Αθήνα: Παπαζήσης, 2017.

 6. Landscape at a time of crisis: societal and psychological dimensions of new geographies of home, στο Landscape as a Mediator, Landscape as a Commons: Prospettive Internazionali di Ricerca sul Paessagio, Benedetta Castiglioni, Fabio Parascandolo και Marcello Tanca (επιμ.), CLEUP Publishing, 2015

 7. Landscapes of Tourism, στο The Wiley-Blackwell Companion to Tourism. First Edition, Alan A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams (επιμ.), John Wiley & Sons, Ltd, 2014.

 8. Τourism and the Landscape. The story of Greece, στο Tourism Landscapes: Remaking Greece, Γιάννης Αίσωπος (επιμ.) Αθήνα: ΔΟΜΕΣ, 2015.

 9. How European do we feel? Greek secondary school students’ perceptions of identity, με Aikaterini I. Klonari, στο European Identity at the Crossroads, Aikaterini I. Klonari and Tatjana Resnik Planinc (επιμ.), Zurich: LIT, 2013.

 10. Cross-border cooperation in cultural tourism: Ayvalik (Turkey) and Mytiline (Greece), με Ilkay Sudas, Fusun Baykal and Gozde Emekli, στο Transforming and Managing Destinations: Tourism and Leisure in a Time of Global Change and Risks—Studien zur Freizeit und Tourismusforschung (pp 329-341), A. Kagermeier and J. Saarinen (επιμ.), Mannheim: MetaGIS-Fachbuch, 2012.

 11. Cultural geographies, με Veronica della Dora, στο Mediterranean Mountain Environments, Vogiatzakis and Tzanopoulos (επιμ.), Wiley—Blackwell, 2012.

 12. Landscape conscience: awareness-raising, training and education, με Ευάγγελο Παυλή, στο Reclaiming the Greek Landscape, Thymio Papayiannis & Peter Howard (επιμ.), Αθήνα: MED-INA, 2012.

 13. Landscapes of tourism in Mediterranean small islands, στο Landscape Approaches for Ecosystem Management in Mediterranean Islands, Elizabeth Conrad and Louis F. Cassar (επιμ.), Μάλτα: International Environment Institute, University of Malta, 2012.

 14. • From landscape to tourism and back: the emergence of a Greek landscape conscience, in Landscapes, Identities and Development, Zoran Roca, ed., Aldershot: Ashgate, 2011

 15. • In search of the Greek landscape: a cultural geography, in The European Lanscape Convention: Challenges of Participation, Michael Jones and Marie Stenseke, eds., Dordrecht: Springer Landscape Series, 2011

 16. • Tourism versus Vacationing in the Islands of the Aegean, Greece, with Thanassis Kizos, in Greetings from Europe: Landscape and Leisure, Annika van Dijk, Niek Hazendonk, Mark Hendriks and Hans Venema, eds., Rotterdam: OIO Publishers, 2008

 17. • Cultural Geography (in greek), in Human Geography: Humans, Society and Space (in greek), Theano S. Terkenli, Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulos, eds., Athens: Ekdoseis Kritiki, 2007

 18. • Geography of Tourism (first author, in greek), with Maria Constantoglou, in Human Geography: Humans, Society and Space (in greek), Theano S. Terkenli, Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulos, eds., Athens: Ekdoseis Kritiki, 2007

 19. • Human geography: basic concepts and theoretical positions (in greek), with Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulous, in Human Geography: Humans, Society and Space (in greek), Theano S. Terkenli, Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulos, eds., Athens: Ekdoseis Kritiki, 2007

 20. Landscapes of a New Cultural Economy of Space: an Introduction, in: Theano S. Terkenli & Anne-Marie d’Hauteserre, eds., Landscapes of a New Cultural Economy of Space, Dordrecht: Springer/ Kluwer Academic Publishers, 2006.

 21. Towards Re-worldment: Conclusions (with Anne-Marie d’Hauteserre), in: Theano S. Terkenli & Anne-Marie d’Hauteserre, eds., Landscapes of a New Cultural Economy of Space, Dordrecht: Springer/ Kluwer Academic Publishers, 2006.

 22. Tourism and Landscape, in: Michael Hall, Allan Williams and Alan Lew, eds., Tourism Geographies (Companion to Geography Series), Oxford: Blackwell Publishers, 2004, 339-348.

 23. • One region-many stories: experiences and reflections from the 21st PECSRL conference in Greece, 2004, with Theo Spek, introductory chapter in European Landscapes and Lifestyles. Proceedings of the 21st Session of PESCRL, Myrina and Molyvos, Greece, September 2004, Zoran Roca, Theo Spek, Theano S. Terkenli, Tobias Pleininger και Franz Hoechtl, eds. Lisbon: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2007.

 24. Landscapes of tourism: a cultural geographic perspective, κεφάλαιο στο Helen Briassoulis and Jan Van Der Straaten (επιμ.), Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues, 2nd Edition. London: Kluwer Academic Publishers, 2000.

 25. Macedonian cultural and national identity, κεφάλαιο στο Derek Hall και Darrick Danta (επιμ.), Reconstructing the Balkans: Α Geography of the New Southeast Europe, London: John Wiley and Sons, Ltd, 1996.

 26. Networks of dependency and partnership, in times of crisis: tourism sustainability in the Aegean, Greece, στο Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean in Transition, κύρια επιμελήτρια, με Louis F. Cassar και Annick Douguedroit (συν-επιμελητές), Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Implementing a landscape educational project among Greek pupils: valuable lessons and hard realizations, με Ioanna Siama & Aikaterini Klonari, International Journal of Education (IJE) Vol.8, No.1:39-53, March 2020.

       2. Tourist perceptions and uses of urban green infrastructure: An exploratory cross-cultural investigation, με Simon Bell, Oliver Tošković, Jelena Dubljević-Tomićević, Thomas Panagopoulos, Inga Straupe, Katarina Kristianova, Lina Straigyte, Liz O’Brien & Ivana Živojinović, Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 49, March 2020, 126624 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866719304029?dgcid=author

       3. A comparative analysis of festival tourists’ profile and motives: the cases of Kalamata and Drama, Greece, με Georgoula Vassiliki, στο TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, (forthcoming 2019).

       4. A comparative analysis of festival tourists’ profile and motives: the cases of Kalamata and Drama, Greece, με Georgoula Vassiliki, στο TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, (forthcoming 2019).

       5. Non-institutionalized forms of tourism accommodation and overtourism impacts on the landscape: the case of Santorini, Greece, με Efthymia Sarantakou, Tourism Planning & Development, Vol 16 (4), 2019: 411-433.

       6. The Meanings of Landscape: Essays on Place, Space, Environment and Justice, με Kent Mathewson, Tom Mels, Tim Waterman, Claudio Minca, Michael Jones & Kenneth R. Olwig, The AAG Review of Books, 7:4, 2019: 291-304, DOI: 10.1080/2325548X.2019.1650562

       7. Towards understanding tourist landscape. A comparative study of locals’ and visitors’ perception in selected destinations in Poland and Greece, με Ewa Skowronek, Andrzej Tucki and Nikolaos Kounellis, Quaestiones Geographicae, Vol 38 (3), 2019: 81-93, doi: 10.2478/quageo-2019-0031.

       8. Building a landscape educational program for the needs of Greek preschool and primary-school children: a methodological approach, με Siama Ιoanna και Klonari Aikaterini, στο European Journal of Geography (Volume 9, No 1, 2018) http://www.eurogeographyjournal.eu/index.php?func=current_issues&issue_id=46

       9. Exploring the Perceived Impacts of Arts Festivals on Tourism Development. The Case on Two Greek International Festivals, με Georgoula Vassiliki, στο International Journal of Cultural and Digital Tourism, IJCDT, (2018). ISSN: 2241-9705 (Online), 241-973X (Print).

       10. International arts festivals visitors’ motives and profile characteristics: the case of two medium-sized Greek cities, με Georgoula Vassiliki, στο The Journal of Hospitality and Tourism Management, July-Aug. 2018, Vol. 6, No 4, 187-200. doi: 10.17265/2328-2169/2018.0.004

       11. Is there a future for tourism in terraced landscapes? A comparative study of landscape resources and tourism consequences in Valtellina (Italy) and Lesvos (Greece), με Margherita Cisani και Benedetta Castiglioni, Special Issue in Annales, Series Historia et Sociologia “Terraced Landscapes of the World” Vol 28, No 4, 725-740 (http://zdjp.si/annales-series-historia-et-sociologia-28-2018-4).

       12. Landscapes in the Eastern Mediterranean Between the Future and the Past. Editorial ειδικού τεύχους (special issue) του επιστημονικού περιοδικού LAND, με Ιωάννη Βογιατζάκη, Maria Gabriella Trovato και Nizar Abu-Jaber, LAND 2018, 7, 160; doi:10.3390/land7040160.

       13. Tourism: beyond the pleasure of practicing Geography, στο Tourism Geographies. An International Journal of Tourism Space, Place and Environment (20th Anniversary Volume Commentary), Volume 20 (1) (2018), 170-171. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1400094

       14. A stakeholders’ analysis of eastern Mediterranean landscapes: contextualities, commonalities and concerns, με Dimitris Kavroudakis, στο Land, Volume 6(4) (2017), 90; doi:10.3390/land6040090

       15. Island Landscapes: An Expression of European Culture, Pungetti, Gloria (ed) (2017), London: Routledge, βιβλιοπαρουσίαση στο Island Studies Journal, Vol 13, no 1, 2018.

       16. Landscape values and the question of cultural sustainability: exploring an uncomfortable relationship in the case of Greece, με Evangelos Pavlis, στο Norwegian Journal of Geography, Volume 71(3) (2017), 168–188.

       17. Misfits and compliance patterns in the transposition and implementation of the Habitats Directive—four cases, με Frederiksen, Pia; Sluis, Theo Van Der; Vadineanu, Angheluta; Gaube, Veronika; Gravsholt Busck, Anne; Vesterager, Jens Peter; Geamana, Nicoleta; Schistou, Despoina E.; Pedroli, Bas, στο Land Use Policy 62 (2017)- ISSN 0264-8377, pp. 337-350.DOI, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.12.010

       18. Τowards a spatially integrated framework for Greek tourism land use policy and practice-assessments and prospects, με Despoina Schistou, Special issue on "Tourism Trends and Advances in the 21st Century", στο TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism Volume 11, Number 3, Special Issue 2016, pp. 87–112 UDC: 338.48+640(050)

       19. Dynamics in National Agrienvironmental Policy implementation under Changing EU Policy Priorities: does one size fit all? (με Vesterager, J.P.; Frederiksen, P.; Busck, A.G; Pavlis, V.; Van der Sluis, T.; Geamana, N.; Bucur, M.; Vadineanu A.; Kristensen, S.B.P.; Gaube, V., στο Land Use Policy, Volume 57 (2016), p. 764–776.

       20. Guest Editorial: Interdisciplinary aspects of tourism in SE Europe (at the threshold of the 21st century), στο Special issue on "Tourism Trends and Advances in the 21st Century", στο TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 11, Number 3, Special Issue 2016, pp. xiv-xv.

       21. Patterns of Agri-Environmental Scheme Participation in Europe: Indicative Trends from Selected Case Studies, με Evangelos Pavlis, Soren Pilgaard Kristensen, Anne Gravsholt Busck, Georgia Kosor, στο Land Use Policy 57, (2016), pp 800-812. Article in Land Use Policy 57:800-812 DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.09.024

       22. An interdisciplinary analysis of tourist landscape structure, with Aikaterini Goltsiou, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 7, No 2, pp. 145-164, October 2013.

       23. Landscape indicators for the evaluation of tourist landscape structure, with Aikaterini Goltsiou and Sotirios Koukoulas, International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 2013, Vol 20, no 5, pp. 461-475, DOI: 10.1080/13504509.2013.827594

       24. Imagining Mount Athos: Visions of a Holy Place from Homer to WWII, Veronica della Dora, βιβλιοπαρουσίαση στο Geographical Review, Vol. 102, No 3, pp. 393-395, Ιούλιος 2012.

       25. Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010, με Martin Rudbeck Jepsen, Tobias Kuemmerle, Daniel Müller, Karlheinz Erbe,Peter H. Verburg, Helmut Haberl, Jens Peter Vesterageρ, Maja Andriˇc, Marc Antrop,Gunnar Austrheimi, Ismo Björn, Alberte Bondeau, Matthias Bürgi, Jessica Bryson,Gilles Caspar, Louis F. Cassar, Elisabeth Conrad, Pavel Chrom´y,Vidmantas Daugirdas, Veerle Van Eetvelde, Ramon Elena-Rosselló, Urs Gimmil,Zita Izakovicova, Vít Janˇcákp, Ulf Jansson, Drago Kladnik, Jacek Kozak,Eva Konkoly-Gyuró, Fridolin Krausmannd, Ülo Mander, John McDonagh, Jaan Pärn, Maria Niedertscheider, Olgerts Nikodemus, Katarzyna Ostapowicz,Marta Pérez-Soba, Teresa Pinto-Correia, Gintaras Ribokas, Mark Rounsevell,Despoina Schistou, Claude Schmit, Aud M. Tretvik,Piotr Trzepacz, Angheluta Vadineanu, Ariane Walz, Edvin Zhllima,Anette Reenberg, στο Land Use Policy 49 (2015), pp. 53–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.003

       26. The encounter with the Mediterranean Landscape, Editorial στο Special Issue “Mediterranean Landscapes”, με Franz Hoechtl and Tobias Plieninger, στο DIE ERDE, Vol. 138, no 1, pp.1-6, 2007.

       27. Tourism impacts on local life: socio-cultural continuity and change in Crete, with Marcia L. Bellas and Laura Dudley-Jenkins, Aegean Geographical Journal, Vol. 16, No 1-2, pp. 37-52, June-December 2007.

       28. Human Activity in Landscape Seasonality: The Case of Tourism in Crete, Landscape Research, Vol.30, No 2, April 2005, pp. 221-239.

       29. New Landscape Spatialities: The Changing Scales of Function and Symbolism, Landscape and Urban Planning, Vol. 70, No 1-2, 2005, pp. 165-176.

       30. Landscape Research in Greece: an Overview, BELGEO, No 2-3, 2004, pp. 277-288.

       31. Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space? Tourism Geographies, Vol. 4, No 3, Aug 2002, pp. 227-254.

       32. Local perceptions of tourism impacts on place identity: the case of northern Crete, Tourism, Vol. 49, No 3, 2001, pp. 229-240.

       33. Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image, Landscape and Urban Planning, Vol. 57, 2001, pp. 197-208.

       34. Η θέση των γεωγραφιών της καθημερινής ζωής στην παραγωγή, αναπαραγωγή και πρακτική της πολιτισμικής διαφοράς σε έναν παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, Γεωγραφίες, Τομ. 1, Νο 1, Απρίλιος 2001, σελ. 25-42, και στα αγγλικά με τίτλο The place of everyday life geographies in the production, reproduction and practice of cultural difference in a globalizing world, www.art-omma.org, Ιssue Νο 5, Autumn 2001 (περιοδικό χωρίς κριτές). Με πρόσκληση για ανατύπωση του άρθρου από τα Πρακτικά του Διεθνούς Σεμιναρίου Αιγαίου, Towards a Radical Cultural Agenda for European Cities and Regions, Paros 1999.

       35. Proposing a behavioral definition of the ‘vernacular’ based on a comparative analysis of the behavior settings in three settlements in Turkey and Greece, με την Fahriye Hazer Sancar, στο Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 12, No 12, καλοκαίρι 1995, 141-165.

       36. Ηome as a region, The Geographical Review, Vol. 85, No 3, July 1995, pp. 324-334.

       37. African encounters with domesticity, βιβλιοπαρουσίαση στο Karen Tranberg Hansen (επιμ.), Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Vol. 1, Νο 2, 1994, pp. 274-5.

       38. Landscape Notions among Greek Engineering Students: Exploring Landscape Perceptions, Knowledge and Participation, me Tryfon Daras & Efpraxia-Aithra Maria, LAND, Vol. 8 (83): 1-19; doi:10.3390/land8050083

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

       1. Exploring the human-landscape relationship in contemporary Greece: the case of engineering students’ landscape education, perceptions and attitudes, με Tryfon Daras & Efpraxia-Aithra Maria. Παρουσίαση στο ASCSA (American School of Classical Studies in Athens) CONFERENCE “Protecting and Promoting the Values of the Cultural and Natural Environment in the Areas where Arcadia, Messinia and Elis Meet”, Αθήνα 31 Μαΐου, 2019 (επίκειται δημοσίευση και στα Πρακτικά του Συνεδρίου).

       2. Αποκωδικοποιώντας τη σχέση ανθρώπου-τοπίου στην Ελλάδα: μια κριτική πολιτισμική γεωγραφική προσέγγιση (2019). Παρουσίαση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο του ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΑΠΘ, με τίτλο «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο: απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα», Θεσσαλονίκη 11-12 / 04 / 2019 (επίκειται δημοσίευση και στα Πρακτικά του Συνεδρίου).

       3. Χώρος, νόμος και δίκαιο: η συνείδηση του τοπίου στην ελληνική κοινωνία. Παρουσίαση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Φερεκύδης. Ο νεότερος Δυτικός Πολιτισμός και οι Ελληνικές αναφορές του», Ερμούπολη Σύρου, 7-9/6/2019. Δημοσίευση και στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

       4. Before and after: changes in Greek schoolchildren's perceptions of landscape, with the aid of a landscape educational program, με Siama, Ioanna & Klonari, Aikaterini. International Scientific Conference on ‘Smart Geography’, Bulgarian Geographical Society, Sofia 2-4 November 2018. Abstract in Proceedings, 2018.

       5. Non-institutionalized forms of tourism accommodation and overtourism impacts on the landscape: the case of Santorini, Greece, με Efthymia Sarantakou. International Scientific Meeting of PESCRL 2018: European Landscapes for Quality of Life? 3-9/09/2018 Clermont-Ferrand & Mende, France. Abstract in Proceedings: https://pecsrl2018.sciencesconf.org/data/pages/FASCICULE_PECSRL_2019.pdf

       6. Objective vs. subjective, quantitative vs. qualitative: a meta-analysis of Landscape Character Assessment premises, challenges, tools and compromises, με Aikaterini Gkoltsiou & Dimitris Kavroudakis, ανακοίνωση στο 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society (ICHGS-2018), Λαύριο Αττικής 12-15 Απριλίου, 2018. Abstract in Proceedings: http://hellenicgeosociety.org/el/11th-conference-proceedings

       7. Tourism in terraced landscapes: scenarios and case studies analysis of assets and challenges, με Cisani, Margherita & Castiglioni, Benedetta. International Scientific Meeting of PECSRL 2018: European Landscapes for Quality of Life? 3-9/09/ 2018 Clermont-Ferrand & Mende, France. Abstract in Proceedings: https://pecsrl2018.sciencesconf.org/data/pages/FASCICULE_PECSRL_2019.pdf

       8. Towards a landscape policy-strategy: the case of Greek island and coastal areas, με Δέσποινα Σχιστού (2018). Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος – 21ος αιώνας)», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2018 (επίκειται δημοσίευση και στα Πρακτικά του Συνεδρίου).

       9. Σύγχρονοι μετασχηματισμοί του χώρου και αστικά τοπία τουρισμού. Παρουσίαση στο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshop «Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη: Πολιτισμός – Τουρισμός – Αγορά Ακινήτων», 29/6-1/7/ 2018, Βόλος. Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (επίκειται, 2019).

       10. Building a landscape educational program for the needs of Greek preschool and primary-school children: a methodological approach, με Ioanna Siama & Aikaterini Klonari, ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του EUROGEO 2017, με τίτλο «Challenges for Geographical Education», Amsterdam, 2-3 Μαρτίου 2017. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου EUROGEO Conference Μάρτιος 2017, με τίτλο A comprehensive landscape educational program for Greek children: addressing educational shortcomings and catering to socio-cultural particularities, pages 128-130.

       11. Building a landscape educational program for the needs of Greek preschool and primary-school children: a methodological approach, με Ioanna Siama and Aikaterini Klonari, ανακοίνωση στο International Symposium "Debating the Landscape. Didactical Issues, Learning Processes, Training", Γενεύη 25-27 Οκτωβρίου 2017. Abstract in Proceedings 2018.

       12. International arts festivals visitors’ motives and profile characteristics: the case of two medium-sized Greek cities, με Georgoula Vassiliki (2017), στο IMIC 2017 International Conference: 5th Aegean University Tourism Conference and 13th IMIC Conference, Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and destinations, 17-21 October 2017, Santorini, Greece. Conference proceedings, ISBN: 978-960-6746-16-1

       13. Tourism impacts of international arts festivals in Greece. The cases of the Kalamata Dance Festival and Drama Short Film Festival, με Vasiliki Georgoula, ανακοίνωση στο Fourth International Conference IACuDiT, Innovative Approaches to Tourism and Leisure, Αθήνα, Μαΐος 2017. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου: Katsoni V., Velander K. (eds) Innovative Approaches to Tourism and Leisure. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Print ISBN978-3-319-67602-9

       14. Travelling in the eastern Mediterranean with landscape character assessment, με Abu Jaber, N., Abunnasr Y, Abu Yahya A, Boulad, N., Christou, O., Dimitropoulos, G., Dimopoulos, T., Gkoltsiou, K., Khreis, N., Manolaki, P., Michael, K., Odeh, T., Papatheodoulou, A., Sorotou, A., Sinnoh, S., Suliman, O., Symons, N., Trigkas, V., Trovato, M.G., Victora, M., Zomenig, M., Vogiatzakis*, I.N., ανακοίνωση στο Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015), Diofantos G. Hadjimitsis, Kyriacos Themistocleous, Silas Michaelides, Giorgos Papadavid (επιμ.). Δημοσιεύθηκε στα Proceedings of SPIE Vol. 9535, 953505 · © 2015 SPIE, pp. 1-11 · CCC code: 0277-786X/15/$18 · doi: 10.1117/12.2192727

       15. Τοπία της νοτιοανατολικής Ευρώπης: αποκωδικοποιώντας τις σχέσεις μεταξύ 'πραγματικότητας', αναφορών και αναπαραστάσεων, ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος - 20ος αιώνας)», Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 2014, στα Πρακτικά του Συμποσίου, Γαβρά Ε. Γ., Γκιουφή Κ. Π. και Τσότσος Γ.Π. (επιμ.), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015.

       16. Land use policy and tourism: the case of Greece, με Δέσποινα Σχιστού, ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού του ΔΠΜΣ στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Tourism Trends and Advances in the 21st Century”, Ρόδος 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (website του Συνεδρίου).

       17. Landscape for society in times of change, ανακοίνωση (με πρόσκληση) στο 16th International CEMAT Symposium and 12th Council of Europe Meeting of the Workshops for the Implementation of the European Landscape Convention “Vision for the Future of Europe on Territorial Democracy: Landscape as a New Strategy for Spatial Planning”, Θεσσαλονίκη 2-3 Οκτωβρίου 2012. Δημοσιεύθηκε και στην Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

       18. Τοπίο και άνθρωπος στη σύγχρονη Αθήνα: μια γεωγραφική εξερεύνηση. Στα Πρακτικά του Συμποσίου "Η Αθήνα Σήμερα", Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2011. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, 2015.

       19. Festival tourism: the role of arts festival in sustainable local development, με Vassiliki Georgoula, ανακοίνωση στο The Athens Tourism Symposium 2010: Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, 10th Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (CD ROM).

       20. H ανάλυση του τουριστικού τοπίου ως μέσο διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των μοντέλων της Γεωγραφίας του Τουρισμού, με Αικατερίνη Γκόλτσιου, ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου, 2010. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή στο website του Συνεδρίου: http://www.geography2010.gr/9thGeoConferce2010.zip)

       21. Reflections on global crises impacting on tourism in the Mediterranean region: an Internet analysis, με Gareth C.S. Roberts, ανακοίνωση στο International Scientific Conference of CERES/ MRP/ MERC on Mediterranean Tourism and Global Crisis, Τύνις, 9-11 Μαρτίου, 2010. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

       22. Προς μια γεωγραφική προσέγγιση της χωρικής συνείδησς, με Ευάγγελο Παυλή, ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου, 2010. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή στο website του Συνεδρίου: http://www.geography2010.gr/9thGeoConferce2010.zip)

       23. Tourism and landscape: towards interdisciplinary analysis of tourist landscape structure, με Aikaterini Goltsiou, ανακοίνωση στο 4th International Scientific Conference “Planning for the Future—Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality”, Ρόδος, 3-5 Απριλίου, 2009. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (CD ROM).

       24. Fieldwork revisited: contemporary technologies in geographical learning and practice, με Aikaterini Klonari, ανακοίνωση στο HERODOT Conference “Future Prospects in Geography”, Liverpool, 4-7 Σεπτεμβρίου, 2008. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (pp. 285-292), Karl Donert and Glenda Wall (επιμ.). Liverpool: Liverpool Hope University, 2008

       25. Greece and landscape: an unfulfilled relationship (με πρόσκληση), ανακοίνωση στο Sheffield Conference on the European Landscape Convention, Sheffield, 19-20 Νοεμβρίου, 2007. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (LRG Newsletter)

       26. Skyscape as mirror of the human world: reflections on the symbolic landscape of the night sky, ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (συνέδριο με κριτές), ”Urban Nightscape 2006”, Κηφισιά, 21-23 Σεπτεμβρίου 2006. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

       27. Το αγροτικό τοπίο της Ελληνικής υπαίθρου: μεταβολή των παραγωγικών συστημάτων και των αναπαραστάσεων που συνδέονται με το τοπίο, ανακοίνωση με Θανάση Κίζο, στο 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) «Η Οικονομία και η Κοινωνία Μπροστά στις Νέες Προκλήσεις του Παγκόσμιου Αγροτροφικού Συστήματος» (συνέδριο με κριτές), Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2006. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΓΡΟ.

       28. Identifying changes in tourist coastal landscapes using landscape metrics, με Κατερίνα Γκόλτσιου και Σωτήριο Κουκούλα, ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 42nd IFLA World Congress με τίτλο “Landscape Leading the Way”, Εδιμβούργο, 26-29 Ιουνίου 2005. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου σε CDROM.

       29. Το αστικό τοπίο στον κόσμο των σύγχρονων αλλαγών: γεωγραφικές τάσεις και χαρακτηριστικά στο ελληνικό τοπίο, ανακοίνωση στο συνέδριο των Γεωγραφιών με τίτλο «Μητροπολιτικές Περιοχές» (συνέδριο με κριτές), Θεσσαλονίκη 21-24 Οκτωβρίου 2005. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

       30. Communication technologies and new spatialities of everyday life, ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Seminars of the Aegean με τίτλο Rethinking Radical Spatial Approaches (συνέδριο με κριτές), Νάξος, 8-14 Σεπτεμβρίου 2003. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, Rethinking Radical Spatial Approaches, 20 Years Seminars of the Aegean, Ν. Βαϊου, Π. Μ. Δελλαδέτσιμας, Μ. Μαντουβάλου, Ν. Παπαμίχος, Β. Χαστάογλου και Κ. Χατζημιχάλης, επιμέλεια. Αθήνα: Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., 2005.

       31. Landscapes of tourism and questions of sustainability, ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο Sustainable Development and the Environment (συνέδριο με κριτές), Χίος, 2-5 Οκτωβρίου 2003. Δημοσιεύθηκε πρακτικά του συνεδρίου (CD).

       32. Ένας χώρος, πολλά τοπία: γεωγραφικές προσεγγίσεις της τοπιακότητας, ανακοίνωση στη Συνάντηση Εργασίας για το Αγροτικό Τοπίο—Κτήμα Μερκούρη (με πρόσκληση), Ολυμπία, 19 Ιουλίου 2003. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της συνάντησης Το Αγροτικό Τοπίο: Το Παλίμψηστο Αιώνων Αγροτικού Μόχθου, σελ.77-88, Αθήνα: Κτήμα Μερκούρη, Κορακοχώρι Ηλείας, 2005.

       33. A system of agricultural indicators for Greece, ανακοίνωση με Θανάση Κίζο στη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ Nijos/ OECD Workshop on Agricultural Landscape Indicators (με πρόσκληση για εκπροσώπηση της Ελλάδας), Όσλο, 7-9 Νοεμβρίου 2002. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο Agricultural Impacts on Landscapes: Developing Indicators for Policy Analysis, Nijos Report 7/03, Όσλο 2003.

       34. Tοπίο και τουρισμός: γεωγραφικές διαστάσεις μιας αναγκαίας σχέσης, ανακοίνωση στην Ημερίδα του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο Περιβάλλον και Κοινωνία: Μύθοι και Πραγματικότητα (με πρόσκληση), Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2002. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της ημερίδας Περιβάλλον και Κοινωνία: Μύθοι και Πραγματικότητα, σελ. 229-253. Αθήνα: Gutenberg, 2005.

       35. Tourism and place identity: patterns of continuity and change in Hersonissos, Crete, ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Tourism on Islands and Specific Destinations (συνέδριο με κριτές), Χίος, 14-16 Δεκεμβρίου 2000. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (σε CD).

       36. The place of everyday life geographies in the production, reproduction and practice of cultural difference in a globalizing world, ανακοίνωση στο International Seminar of the Aegean--Towards a Radical Cultural Agenda for European Cities and Regions (σεμινάριο με κριτές), Πάρος 30 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1999. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου Towards a Radical Cultural Agenda for European Cities and Regions, Ν. Βαϊου, Π. Δελλαδέτσιμας, Μ. Μαντουβάλου, Β. Χαστάογλου και Κ. Χατζημιχάλης, επιμέλεια, Αθήνα: Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., 2001.

       37. The physical landscape of Greece in nineteenth century painting: an exploration of cultural images, ανακοίνωση με τους Φανή-Μαρία Τσιγκάκου και Ιωάννη Τσαλικίδη στο Συμπόσιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου, Art and Landscape (συνέδριο με κριτές), Αθήνα 8-10 Σεπτεμβρίου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συμποσίου, George L. Anagnostopoulos (επιμ.), Αθήνα: Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, 2001.

       38. Tourism and everyday life in the twenty-first century: the obliteration of geography? ανακoίνωση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Ε.Μ.Π. (συνέδριο με κριτές) Tourism and Culture for Sustainable Development, Αθήνα 19-21 Μαϊου 1998. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (σε CD), Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1998.

       39. Tourism and everyday life in the twenty-first century: the obliteration of geography?, ανακoίνωση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Tourism and Culture for Sustainable Development, Αθήνα 19-21 Μαΐου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1998.

       40. Πολιτισμικό τοπίο και αστικός ιστός: τοπία της καθημερινής ζωής στο Δυτικό κόσμο, ανακοίνωση στο συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Αρχιτεκτονική τοπίου & Αστικό Πράσινο: Κοινωνία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 6-7 Μαϊου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., 2000.

       41. Τhe role of elementary education in the construction of cultural geographies: the case of the oblivion of the Aegean, ανακοίνωση με τον Ν. Ράπτη στο Διεθνές Συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Ρόδος 29 Απριλίου-4 Μαΐου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Namur, Βέλγιο: Prelude, 2000.

       42. The question of cultural identity and the sense of belonging in modern Greece, ανακοίνωση στο International Seminar of the Aegean--Space, Inequality and Difference: From ‘Radical’ to ‘Cultural’ Formulations?, (σεμινάριο με κριτές) Μήλος 27-31 Αυγούστου, 1996. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Σεμιναρίου, Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1998.

       43. Ο Δεσμός με τον ιδιαίτερο τόπο: πολιτισμική διαφοροποίηση στον χώρο, ανακοίνωση στην 1η Διεθνή Συνάντηση της Ανθρωπολογίας του Χώρου(συνέδριο με κριτές), Σύρος 6-9 Σεπτεμβρίου, 1995. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου Ιωσήφ Στεφάνου και Αλίκη Χατζοπούλου (επιμ.), Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1996.

       44. A country through crisis and beyond: the case of the Greek landscape, με Nikos Skoutelis, UNISCAPE 20-21 Conference, Florence (επίκειται). Δημοσίευση και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (επίκειται).

       45. A country through crisis and beyond: the case of the Greek landscape, με Nikos Skoutelis, UNISCAPE 20-21 Conference, Florence (επίκειται). Δημοσίευση και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (επίκειται).

       46. Η σχέση τοπίου και τουρισμού: διερεύνηση των απόψεων Ελλήνων experts, με Βασιλική Γεωργούλα & Ewa Skowronek, στο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Η Γεωγραφία σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», Οκτ. 22-24, Μυτιλήνη, Λέσβος (επίκειται).

             Last updated : 07-06-2020 00:00:00