Διοικητικό Προσωπικό

Όνομα Τίτλος Τηλέφωνο Fax Email
Βαρκαράκη ΧριστίναΑναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας22510 36400/3642622510 36409
Μπάκας ΜιχάληςΥπεύθυνος σε Προπτυχιακά θέματα - Επικοινωνία με φοιτητές22510 36402/3643222510 36409
Καντιώτου ΕλένηΥπεύθυνη σε Προπτυχιακά θέματα - Επικοινωνία με φοιτητές22510 3640322510 36409
Γραμματεία ΠΜΣ Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη ΓεωπληροφορικήΜεταπτυχιακά θέματα - Επικοινωνία με Μεταπτυχιακούς φοιτητές22510 36470/3647222510 36409
Γραμματεία ΠΜΣ Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του ΧώρουΜεταπτυχιακά θέματα - Επικοινωνία με Μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες22510 36470/3647222510 36409
Γραμματεία ΔΠΜΣ Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση ΚαταστροφώνΜεταπτυχιακά θέματα - Επικοινωνία με Μεταπτυχιακούς φοιτητές22510 36402/3643222510 36409