ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

COURSE OUTLINE(1) General

School:Social Sciences
Academic Unit:Geography
Level of studies:Undergraduate
Course Code:GEO 343Semester:D
Course Title:GIS Applications
Independent Teaching ActivitiesWeekly Teaching HoursCredits
Lecture2
Laboratory practice2
Course total5
Course Type:Required Elective
Prerequisite Courses:
Language of Instruction and ExaminationsGreek
Is the course offered to Erasmus students:No
Course Website (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index_en.php?content=0&lesson=343


(2) Learning Outcomes

Learning Outcomes

The emphasis of the course is on issues related to spatial data analysis applied to real world problems.The successful completion of the course will allow the students to:

Gain in depth understanding of theoretical issues in GIS related to decision support.

Acquire expertise in the use of various open source GIS software.

Take the right decisions regarding the path of analysis for various spatial issues

General Competences

 1. Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

 2. Decision-making

 3. Working independently

 4. Project planning and management

 5. Criticism and self-criticism

 6. Production of free, creative and inductive thinking


(3) Syllabus

In this course students complement their knowledge in GIS by working on a series of issues related with real world problems applying GIS techniques. Main topics covered in this course include: Spatial Interpolation and their applications, 2.5-D Data Analysis, Methods of Multi-criteria Analysis and modeling with GIS.


(4) Teaching and Learning Methods - Evaluation

Delivery:
face-to-face
Use of Information and Communication Technology:
Use of PC and suitable software (GRASS GIS, R, QGIS) for the exersises.
Teaching Methods:
ActivitySemester workload
Lecture26
Laboratory practice26
Project52
Non-supervised study30
Performance evaluation/Exams2
Course total136
Student Performance Evaluation
Normal exam period: 80% Assignments, 20% PC based exams. Resits: 100% written exams


(5) Attached Bibliography

 1. Course notes
 2. Koutsopoulos K., 2017. Geographical Informations Systems and Spatial Analysis, Disigma Publishers, 2nd Edition, Athens (in greek)
 3. Doumpas M. and Zoupounides K., 2001. Multi-criteria classification techniques : Theory and Applications. Kleidarithmos Publishers. Athens (in greek).
 4. Malczewski Jacek, 1999, GIS and Multicriteria Decision Analysis. Wiley pub., 392p.
 5. Longley P., Goodchild M., Maguire D. and Rhind D. (eds). 1999. Geographical Information Systems: Management Issues and Applications, Vol 2, 2nd Edition, Wiley pub., 431 p
 6. .Longley P., Goodchild M., Maguire D. and Rhind D., 2006, Geographic Information Systems and
  Science, (ελληνική μετάφραση). Eκδόσεις κλειδάριθμος.
 7. Burrough P.A., and R.A. McDonnell, 1998, Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press.
 8. Demers, M.N, 2000, Fundamentals of Geographical Information Systems, Oxford University Press.
 9. Graeme Bonham-Carter, 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Elsevier.
 10. Χαλκιάς, Χ., Γκούσια, Μ., 2015. Γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4546
 11. Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6381
 12. Νικολακόπουλος, Κ., Κατσάνου, Κ., Λαμπράκης, Ν., 2015. Υδρολογία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων τηλεπισκόπησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2520