Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) πρέπει να πληρούνται συνολικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
    • παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα. 
    • ενεργός συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος.
    • συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
    • εκπλήρωση των συνολικών ακαδημαϊκών και οικονομικών υποχρεώσεων προς το Π.Μ.Σ. 

Σε μαθήματα και σεμινάρια του Π.Μ.Σ. καλούνται να διδάξουν διακεκριμένοι καθηγητές,  ερευνητές, επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: 
Α' Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) της Ειδίκευσης Γ’ Γεωπληροφορική. 
Β' Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, δύο (2) κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (ΚΕΥ) και ενός (1) μαθήματος επιλογής (Ε) ή ενός (1) επιπλέον μαθήματος ΚΕΥ. 
Γ' Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ' ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - ΔιδάσκουσεςΕίδος Π.Μ. (ECTS)
ΓΕΩ 501Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Introduction to Applied Geo-Informatics

Ν. Σουλακέλλης
Υ7.5
ΓΕΩ 502Χωρική Ανάλυση
Spatial Analysis

Δ. Καβρουδάκης
Υ7.5
ΓΕΩ 504Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων
Geographical Data Management

Μ. Βαΐτης
Υ7.5
ΓΕΩ 531Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας
Remote Sensing and Digital Image Analysis

Χ. Βασιλάκος
Υ7.5
ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - ΔιδάσκουσεςΕίδος Π.Μ. (ECTS)
ΓΕΩ 512Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων
Visualization of Spatial Data

Ν. Σουλακέλλης
Υ7.5
ΓΕΩ 505Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής
Special Topics in Applied Geo-Informatics

Χ. Βασιλάκος
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 534Εφαρμογές Γεωπληροφορικής με ΣμηΕΑ
UAV Geoinformatics Applications

Ν. Σουλακέλλης
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 535Γεωγραφικά Δεδομένα στο Διαδίκτυο και τον Σημασιολογικό Ιστό
Geographic Data on the Internet and the Semantic Web

Μ. Βαΐτης
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 536Προγραμματισμός γεωγραφικών εφαρμογών
Geographic Applications Programming

Μ. Βαΐτης, Δ. Καβρουδάκης, Χ. Βασιλάκος
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 514Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Applications of Geo-Informatics in Urban Geography Topics and Regional Development

Κ. Πετροπούλου, Σ. Γκιάλης
Ε7.5
ΓΕΩ 524Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Geo-Informatics and Environmental Risk Management

Κ. Καλαμποκίδης
Ε7.5
ΓΕΩ 543Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση
Applications of Geo-Informatics in Education

Α. Κλωνάρη
Ε7.5
ΓΕΩ 548Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον
Environmental Geoinformatics Applications

T. Tscheulin
Ε7.5
ΓΕΩ 549Ανθρωπογεωγραφία και Χωρικός Σχεδιασμός: Ζητήματα Θεωρίας και Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
Human Geography and Planning: Theory and Geoinformatics Applications

Θ. Ιωσηφίδης, Γ. Τσιλιμίγκας
Ε7.5

Ως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: 
Α' Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση τριών (3) κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) και του ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος της Ειδίκευσης που εγγράφηκαν. 
Β' Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση ενός (1) κοινού υποχρεωτικού μαθήματος,  δύο (2) κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (ΚΕΥ) εκ των προσφερόμενων στην Ειδίκευσή τους και ενός (1) μαθήματος επιλογής (Ε) (ή ενός επιπλέον ΚΕΥ μαθήματος οποιασδήποτε Ειδίκευσης). 
Γ' Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - ΔιδάσκουσεςΕίδος Π.Μ. (ECTS) A' Εξάμηνο
ΓΕΩ 501Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Introduction to Applied Geo-Informatics

Ν. Σουλακέλλης
Υ7.5
ΓΕΩ 502Χωρική Ανάλυση
Spatial Analysis

Δ. Καβρουδάκης
Υ7.5
ΓΕΩ 503Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία
Research Methods in Geography

Ε. Μπριασούλη, Α. Κίζος
Υ7.5
ΓΕΩ 511Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός **
Space – Society – Culture

Θ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης
Υ7.5
B' Εξάμηνο
ΓΕΩ 504Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων
Geographical Data Management

Μ. Βαΐτης
Υ7.5
ΓΕΩ 512Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων
Visualization of Spatial Data

Ν. Σουλακέλλης
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 513Παγκόσμια Γεω-Οικονομία και Άνιση Ανάπτυξη **
Global Geo-Economics and Uneven Development

Γ. Κορρές, Σ. Αναγνώστου
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 514Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης **
Applications of Geo-Informatics in Urban Geography Topics and Regional Development

Κ. Πετροπούλου, Σ. Γκιάλης, Γ. Τσιλιμίγκας
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 505Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής
Special Topics in Applied Geo-Informatics

Σ. Κουκούλας
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 541Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες *
Applications of Geo-Informatics in Social Sciences

Δ. Καβρουδάκης
Ε7.5
ΓΕΩ 542Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στον Τομέα της Υγείας *
Applications of Spatial Analysis in the Health Sector

Δ. Καβρουδάκης
Ε7.5
ΓΕΩ 543Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση
Applications of Geo-Informatics in Education

Α. Κλωνάρη
Ε7.5
ΓΕΩ 544Κλιματική Αλλαγή ***
Climate Change

Ε. Κωστοπούλου
Ε7.5
ΓΕΩ 545Ανάπτυξη Υπαίθρου *
Rural Development

Α. Κίζος
Ε7.5
ΓΕΩ 546Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου
Human Geography of the Developing World

Β. Γαβαλάς
Ε7.5
ΓΕΩ 547Γεωγραφία των Μετακινήσεων **
Geography of Population Movements

Θ. Ιωσηφίδης, Η. Πετράκου
Ε7.5
Γ' Εξάμηνο
ΓΕΩ 599Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
M.Sc. Thesis

Υ30
   
* μαθήματα τα οποία δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
** μαθήματα κοινά με το Π.Μ.Σ. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας
***  μαθήματα κοινά με το Δ.Π.Μ.Σ. “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών”
   
ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - ΔιδάσκουσεςΕίδος Π.Μ. (ECTS) A' Εξάμηνο
ΓΕΩ 501Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Introduction to Applied Geo-Informatics

Ν. Σουλακέλλης
Υ7.5
ΓΕΩ 502Χωρική Ανάλυση
Spatial Analysis

Δ. Καβρουδάκης
Υ7.5
ΓΕΩ 503Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία
Research Methods in Geography

Ε. Μπριασούλη, Α. Κίζος
Υ7.5
ΓΕΩ 521Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι
Environmental Changes and Risks

Ν. Ζούρος, Κ. Καλαμποκίδης, Ε. Κωστοπούλου, Θ. Πετανίδου, T. Tscheulin
Υ7.5
B' Εξάμηνο
ΓΕΩ 504Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων
Geographical Data Management

Μ. Βαΐτης
Υ7.5
ΓΕΩ 522Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Περιβάλλον
Applied Geomorphology and Environment

Ν. Ζούρος
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 523Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
Design and Management of Protected Areas

Θ. Πετανίδου, T. Tscheulin
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 524Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων *
Geo-Informatics and Environmental Risk Management

Κ. Καλαμποκίδης
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 544Κλιματική Αλλαγή
Climate Change

Ε. Κωστοπούλου
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 505Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής
Special Topics in Applied Geo-Informatics

Σ. Κουκούλας
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 541Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες *
Applications of Geo-Informatics in Social Sciences

Δ. Καβρουδάκης
Ε7.5
ΓΕΩ 542Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στον Τομέα της Υγείας *
Applications of Spatial Analysis in the Health Sector

Δ. Καβρουδάκης
Ε7.5
ΓΕΩ 543Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση
Applications of Geo-Informatics in Education

Α. Κλωνάρη
Ε7.5
ΓΕΩ 545Ανάπτυξη Υπαίθρου *
Rural Development

Α. Κίζος
Ε7.5
ΓΕΩ 546Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου
Human Geography of the Developing World

Β. Γαβαλάς
Ε7.5
ΓΕΩ 547Γεωγραφία των Μετακινήσεων **
Geography of Population Movements

Θ. Ιωσηφίδης, Η. Πετράκου
Ε7.5
Γ' Εξάμηνο
ΓΕΩ 599Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
M.Sc. Thesis

Υ30
   
* μαθήματα τα οποία δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
** μαθήματα κοινά με το Π.Μ.Σ. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας
***  μαθήματα κοινά με το Δ.Π.Μ.Σ. “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών”
   
ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - ΔιδάσκουσεςΕίδος Π.Μ. (ECTS) A' Εξάμηνο
ΓΕΩ 501Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Introduction to Applied Geo-Informatics

Ν. Σουλακέλλης
Υ7.5
ΓΕΩ 502Χωρική Ανάλυση
Spatial Analysis

Δ. Καβρουδάκης
Υ7.5
ΓΕΩ 503Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία
Research Methods in Geography

Ε. Μπριασούλη, Α. Κίζος
Υ7.5
ΓΕΩ 531Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας
Remote Sensing and Digital Image Analysis

Σ. Κουκούλας
Υ7.5
B' Εξάμηνο
ΓΕΩ 504Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων
Geographical Data Management

Μ. Βαΐτης
Υ7.5
ΓΕΩ 512Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων
Visualization of Spatial Data

Ν. Σουλακέλλης
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 532Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση
Applied Remote Sensing

Χ. Βασιλάκος
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 533Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης
Location Analytics

Δ. Καβρουδάκης
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 505Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής
Special Topics in Applied Geo-Informatics

Σ. Κουκούλας
ΚΕΥ/Ε7.5
ΓΕΩ 541Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες *
Applications of Geo-Informatics in Social Sciences

Δ. Καβρουδάκης
Ε7.5
ΓΕΩ 542Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στον Τομέα της Υγείας *
Applications of Spatial Analysis in the Health Sector

Δ. Καβρουδάκης
Ε7.5
ΓΕΩ 543Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση
Applications of Geo-Informatics in Education

Α. Κλωνάρη
Ε7.5
ΓΕΩ 544Κλιματική Αλλαγή ***
Climate Change

Ε. Κωστοπούλου
Ε7.5
ΓΕΩ 545Ανάπτυξη Υπαίθρου *
Rural Development

Α. Κίζος
Ε7.5
ΓΕΩ 546Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου
Human Geography of the Developing World

Β. Γαβαλάς
Ε7.5
ΓΕΩ 547Γεωγραφία των Μετακινήσεων **
Geography of Population Movements

Θ. Ιωσηφίδης, Η. Πετράκου
Ε7.5
Γ' Εξάμηνο
ΓΕΩ 599Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
M.Sc. Thesis

Υ30
   
* μαθήματα τα οποία δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
** μαθήματα κοινά με το Π.Μ.Σ. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας
***  μαθήματα κοινά με το Δ.Π.Μ.Σ. “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών”
   

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-23 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36472
geoinformatics@aegean.gr
Copyright 2020 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπ. Αιγαίου
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim & kalab
Αριθμός επισκέψεων / ΗΥ / ημέρα: