ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

COURSE OUTLINE(1) General

School:Social Sciences
Academic Unit:Geography
Level of studies:Undergraduate
Course Code:GEO 427Semester:C
Course Title:Cities and Territories in Latin America
Independent Teaching ActivitiesWeekly Teaching HoursCredits
Lecture3
Course total5
Course Type:Optional
Prerequisite Courses:None
Language of Instruction and ExaminationsGreek
Is the course offered to Erasmus students:No
Course Website (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index_en.php?content=0&lesson=427


(2) Learning Outcomes

Learning Outcomes

Upon successful completion of this subject, students will have:

 • ability to demonstrate general knowledge of the different theoretical approaches pertaining to history, actors, events and processes of the Latin American Region.
 • ability to explain key terms, facts, and events in contemporary Latin American history, geography and politics
 • ability to define cultural patterns representative of Latin American communities and institutions and to interpret economic regional events and their global and glocal context
 • familiarization of the students with the basics concepts and definitions of urban analysis in Latin American cities with a critical perspective. Be able to understand new Urban Geography concepts in Latin American context
 • ability to analyze the geography of urban and regional phenomena with a critical social and ecological approach in Latin American territories.
 • understanding of the different politics, actors and actions of the contemporary social urban and regional movements.
 • integration of knowledge with critical thinking skills to comparative approaches

General Competences

 1. Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

 2. Adapting to new situations

 3. Decision-making

 4. Working independently

 5. Working in an international environment

 6. Working in an interdisciplinary environment

 7. Production of new research ideas

 8. Respect for difference and multiculturalism

 9. Respect for the natural environment

 10. Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues

 11. Criticism and self-criticism

 12. Production of free, creative and inductive thinking


(3) Syllabus

The module introduces students in urban and regional geographical phenomena of Latin America countries with a focus on specific territories. Firstly, there is a presentation of the important historical events, the indigenous cultures and the historical transformation of land use and value from pre-Colombian up to post-Colombian era. Further, the module focuses on the contemporary sociopolitical and ecological phenomena such as: borders, emigration and immigration, geopolitical collaborations and conflicts and their socio-spatial and ecological impacts, urban systems and networks, the role of cities history in the contemporary social and economical development. They are especially included topics about contemporary urban phenomena (such as: favelas, gated communities, gentrification), the social role of human and natural commons, social and cultural phenomena, urban and regional social movements. Finally the module focuses on several case-studies in Latin - American cities and territories.

(4) Teaching and Learning Methods - Evaluation

Delivery:
Face-to-face, Platforms. Erasmus students : bibliography in Spanish, English, French
Use of Information and Communication Technology:
Yes, bibliography
Teaching Methods:
ActivitySemester workload
Lecture52
Project32
Non-supervised study26
Performance evaluation/Exams20
Course total130
Student Performance Evaluation
50% dissertation 50% exams


(5) Attached Bibliography

 1. Δαμηλάκου Μ., 2014. Ιστορία tης Λατινικής Αμερικής, ΑΙΩΡΑ
 2. Mariategui J. C., 2008. Εφτά δοκίμια για την ερμηνεία της περουβιανής πραγματικότητας. ΑΓΡΑ
 3. Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2015. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα.

 4. Petropoulou C., Vitopoulou A., Tsavdaroglou C. (editors), 2016. Urban and Regional Social Movements. April 2016, Thessaloniki, Research Group Invisible Cities https://aoratespoleis.wordpress.com
 5. Mariategui J. C., 2008. Εφτά δοκίμια για την ερμηνεία της περουβιανής πραγματικότητας. Athens : ΑΓΡΑ
 6. Zibechi R., 2010. Αυτονομίες και χειραφετήσεις. Η Λατινική Αμερική σε κίνηση. Athens : ΑΛΑΝΑ.
 7. Μουζέλης Ν., 1987. Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημιπεριφέρεια: Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική, Athens : Θεμέλιο
 8. Galeano E., 2008. Οι Ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Athens : Κουκκίδα.
 9. Σταυρίδης Σ., 2010. Μετέωροι χώροι της ετερότητας. Athens : Αλεξάνδρεια. Χώρος και Κοινωνία
 10. Fuentes Ν., 2005. Η Αυτοβιογραφία του Φιντέλ Κάστρο Athens : Πατάκη
 11. Bethell L. (ed.), 1986 and 1995. The Cambridge History of Latin America, vol. 4, C. 1870 to 1930, Cambridge University Press vol. 6, 1930 to the present, Part 1, Economy and Society, Cambridge University Press
 12. Halperin Donghi T., 1975. Historia contemporanea de America Latina. Madrid: Alianza editorial.
 13. Bruzzone E. M., 2008. Las guerras del agua, Capital Intelectual, Buenos Aires : Claves para Todos
 14. Chevalier F., 1993. L´ Amérique Latine de l´ indépendence a nos jours, Paris : PUF
 15. Touraine A., 1988. La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine Paris : Ed. O.Jacob.
 16. Vayssière P., 1991. Les revolutions d´Amérique Latine, Paris : Editions de Seuil
 17. Petropoulou C., 2011. Développement urbain et écopaysages urbains. Une étude sur les quartiers de Mexico et d’Athènes. Paris : L’Harmattan.
 18. Revista ALANA 1-13 (Greek texts in e-copies) and Documentaries